Vážení přátelé,

jistě jste mnoho slyšeli, že se připravují nové zkušební řády ČMMJ pro zkoušky loveckých psů.

Podávám vám jednotnou informaci o stavu příprav těchto zkušebních řádů. ČMMJ ustanovila komisi pro přípravu ZŘ, ve které měly naše skupiny plemen slídičů a retrieverů zastoupení v osobě Miloše Kašpara, člena PČMKJ a hlavního poradce chovu KCHLS.

Na základě jeho výzvy a pokynu byly zpracovány návrhu nových zkušebních řádů pro slídiče, pro retrievery a zároveň jsme předložili i návrh všeobecné části ZŘ. Předseda kynologické komise Jiří Procházka návrhy shromáždil a v minulých dnech je předložil k široké diskuzi mezi kynology jednak prostřednictvím okresních mysliveckých spolků, jednak i prostřednictvím klubů.

Po této diskuzi dojde k vyřizování připomínek a dolaďování. Je představa, že vše by se mělo stihnout v roce 2012 tak, aby mohly vejít v platnost od 1.1.2013.

V příloze vám pro informaci předkládám zatímní návrhy zkušebních řádů a prosím, abyste mi připomínky (k všeobecné části, ke ZŘ slídičů a ZŘ retrieverů) posílali nejlépe emailem do 15.1.2012 na adresu: horjan@mmr.cz.

Děkuji vám za spolupráci a přeji mnoho radosti se svými svěřenci po celý rok 2012.

Ing. Jan Horyna

ZZŘ - VŠEOBECNÁ ČÁST

ZZŘ - SLÍDIČI

ZZŘ - RETRIEVŘI
ZZŘ - OHAŘI
ZZŘ - TERIEŘI A JEZEVČÍCI
ZZŘ - HONIČI
ZZŘ - BARVÁŘI
ZZŘ - ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO NOROVÁNÍ
ZZŘ - ŘÁD OCHRANY ZVÍŘAT
ZZŘ - ŘÁD PRO ZKOUŠKY A JMENOVÁNÍ ROZHODČÍCH PRO POSUZOVÁNÍ 2013
ZZŘ - KÁRNÝ ŘÁD PRO KYNOLOGICKÉ ROZHODČÍ Z VÝKONU 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

Section English Cocker Spaniel´s Section English Springer Spaniel´s Section Welsh Springer Spaniel´s Section Clumber Spaniel´s Section Retriever´s Sekce Německých křepeláků prozatím nemá vytvořeny stránky www.
Anglický kokršpaněl Anglický špringršpaněl Welššpringršpaněl Clumber španěl a ost. málopočetná plemena Retrívři Německý křepelák