ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA
KLUB CHOVATELŮ LOVECKÝCH SLÍDIČŮ
  pořádají ve dnech 7.5.2005 a 8.5.2005
ve sportovní hale v Třeboni
Speciální výstavy
Retrieverů, loveckých Španělů a ostatních plemen sdružených v KCHLS
se zadáním titulu  CAJC, CAC, res. CAC, Vítěz speciální výstavy 2005, BOB a BIS
Retrívři - 7.5.2005
Španělé a ostatní plemena sdružená v KCHLS - 8.5.2005


Přihláška zde

Program:
07.00 hod. – 08.30 hod. - přejímka psů
09.00 hod. – 14.00 hod. - posuzování v kruzích
14.30 hod. – 16.30 hod. - přehlídky, soutěže

Uzávěrka: první 7.3.2005 a druhá 4.4.2005

Vyplněné přihlášky, s průkazy, s certifikáty a dokladem o zaplacení  zašlete na níže uvedenou adresu:

Maříková Iva
Na Piketě 540/III
377 01 Jindřichův Hradec
tel.: 384 321 573,  mob.: 777 685 805
e-mail: chlupacci@atlas.cz

Přihlášky zaslané po 4.4.2005 nebudou přijaty !!!!

Nominovaní rohodčí :  

7.5.2005 Retrieveři

8.5.2005 Španělé a ostatní plemena sdružená v KCHLS 

LR - David Nightingale GB   AK - Marja Jaakolla FIN  
LR - Marilyn Nightingale GB   AK - Henny Kappetijn SRN  
GR - Hana Arens A   Ost. španělé - Hana Arens A  
GR - Marie-Luise Dopellreiter A      
Ost. retrievři - Marja Jaakolla FIN      

Výstavní výbor si vyhrazuje právo, v případě nutnosti změnu rozhodčích.

Výstavní poplatky na Speciální výstavy 7.5. a 8.5.2005

  1. uzávěrka 2. uzávěrka
člen KCHLS nečlen KCHLS člen KCHLS nečlen KCHLS
za prvého psa včetně katalogu  500,- Kč 600,- Kč 600,- Kč 700,- Kč
za dalšího psa 400,- Kč 500,- Kč 500,- Kč 600,- Kč
baby (nemůže být považován prvého psa) 200,- Kč 300,- Kč 250,- Kč 350,- Kč
dorost (nemůže být považován za prvého psa) 200,- Kč 300,- Kč 250,- Kč 350,- Kč
veterán (nemůže být považován za prvého psa) zdarma 200,- Kč zdarma 200,- Kč
Inzerce v katalogu k 1. uzávěrce:
pro členy klubu: chov. inzerce   - 1/2 A5 strana    500,- Kč       ostatní: chov. inzerce           1 A5 strana  1000,- Kč
Inzerce v katalogu k 2. uzávěrce:
pro členy klubu: chov. inzerce   - 1/2 A5 strana    600,- Kč       ostatní: chov. inzerce           1 A5 strana  1200,- Kč
sponzoři zdarma
jiná komerční inzerce           min. 5000 Kč.

Konto: Komerční banka,  251 01 Říčany u Prahy, č.ú. 22937531/0100, variabilní symbol 7852005.

Pro rozlišení plateb při první a druhé uzávěrce rozhoduje datum poštovního razítka na obálce se zaslanou přihláškou, Poštovní poukázku, potvrzenou kopií dokladu o zaplacení pomocí bankovního převodu, nebo potvrzenou kopii šeku (např. eurošek) je nutno  přiložit k přihlášce.

Bez dokladu o zaplacení nebude přihláška přijata !!!

 K přihlášce psa na výstavu je nutno přiložit fotokopii průkazu původu psa – platí pro všechny psy přihlášené na výstavu a fotokopii certifikátu o zkouškách nebo kopii potvrzení o VSV, KV, ICH a CH členské země FCI při zařazování psa do tř. pracovní nebo vítězů!

Vystavované třídy psů
1. třída štěňat 3-6 měsíců, v této třídě lze získat známku VN (velmi nadějný) nebo N (nadějný)
2. třída dorostu 6-9 měsíců, v této třídě lze získat VN (velmi nadějný) nebo N (nadějný)
3. třída mladých 9-18 měsíců, v této třídě lze získat ocenění CAJC
4. mezitřída 15-24 měsíců, v této třídě lze získat ocenění CAC
5. třída otevřená od 15 měsíců, v této třídě lze získat ocenění CAC
6. třída pracovní od 15 měsíců, v této třídě lze získat ocenění CAC. Pro účast v této je majitel povinen doložit certifikát o vykonané pracovní zkoušce z lovecké upotřebitelnosti
7. třída vítězů od 15 měsíců, v této třídě lze získat ocenění CAC.  V této třídě můžou být účastni psi: s titulem ICH nebo CH členské země FCI nebo ocenění VSV a KV.
8. třída veteránů od 8 let. 

Všichni vystavovaní psi obdrží diplom, jedinci kteří získali známku VN1 obdrží medaili. Psi, kteří obdrží čekatelství CAJC, CAC a titul VSV obdrží pohár. CAJC může obdržet pes i fena s umístěním V1 ve tř. mladých. CAC-ČR může obdržet pes i fena s umístěním V1 z mezitřídy, tř. otevřené, pracovní a vítězů. Res. CAC-ČR může obdržet pes i fena s umístěním V2 z mezitřídy, tř. otevřené, pracovní a vítězů. Titul Vítěz speciální výstavy  (VSV) může obdržet pes i fena, kterým bylo uděleno  čekatelství CAC. Titul BOB mohou získat psi, kterým bylo uděleno čekatelství CAJC, titul VSV a V1 ve třídě veteránů . Tyto tituly se zadávají v kruzích.

Pro získání titulu Nejhezčí štěně výstavy – nastupují psi i feny s umístěním VN1 ve tř. štěňat. Pro získání titulu Nejhezčí dorost výstavy – nastupují psi i feny s umístěním VN1 ve tř. dorostu. Pro získání titulu Nejhezčí mladý pes výstavy – nastupují psi i feny s umístěním V1 ve tř. mladých. Pro získání titulu Nejhezčí veterán výstavy nastupují psi i feny se známkou V1 ve třídě veteránů. Pro získání titulu Best in Show nastupují všichni psi s titulem BOB. Dále proběhnou soutěže: Nejhezčí pár psů, Nejhezčí chovatelská skupina, Vítěz soutěže Dítě a pes I. a II. věkové kategorie. Tyto tituly a ocenění se zadávají při odpoledních soutěžích.

SOUTĚŽE:

Nejhezčí pár psů – pro fenu a psa stejného plemene v majetku jednoho majitele, kteří byli na výstavě posouzeni.
Chovatelská skupina – pro nejméně 3 jedince stejného plemene,  pocházející od jednoho chovatele a min. ze dvou různých otců nebo matek, kteří byli na výstavě posouzeni.
Soutěž dítě a pes – věkové skupiny I. do 10 let, II. do 15 let, platí dosažení data narození přihlášených 1 den před výstavou. Soutěží se psem skupiny VIII. FCI zapsaným v některé z plemenných knih států FCI, nemusí být na výstavě posouzen. Hodnotí se předvádění psa.

Doklady k účasti na výstavě:  vstupní list, průkaz původu psa, veterinární osvědčení a očkovací průkaz.

 Veterinární podmínky:

1. Při přejímce psa je nutné předložit platné veterinární osvědčení z místa původu psa v němž se potvrzuje, že pes byl očkován proti vzteklině, psince a inf. hepatitidě v době ne kratší 30 dnů a ne starší 1 rok.
2. Psi pocházející z jiných okresů než okres Jindřichův Hradec, budou také vybaveni dokladem o klinickém vyšetření jejich zdravotního stavu, provedeném v posledních 3 dnech před výstavou .
Pokyny pro vyplňování přihlášek: 
Přihlášky se vyplňují psacím strojem nebo hůlkovým písmem. Každý pes má svou přihlášku. Nečitelné přihlášky nebudou přijaty. Za nesprávně vyplněnou přihlášku nenese pořadatel odpovědnost. Pokud nebude k přihlášce připojena fotokopie dokladu o tom, že pes má zkoušku z výkonu (certifikát o vykonané zkoušce), nebo je Vítěz speciální výstavy, Klubový vítěz, Národní vítěz, Šampión členské země FCI nebo Interšampion, bude zařazen do třídy otevřené.
Fotokopie nevracíme. Pro lovecká plemena vystavuje certifikáty o pracovní zkoušce ČMKJ, Jungmannova 25, 115 25 Praha 1.
Na přihlášce musí být nalepen doklad o zaplacení výstavního poplatku, jinak nebude přihláška přijata. Jako doklad se uznává ústřižek poštovní poukázky, orazítkovaný příkaz k úhradě a kopie bankovního výpisu. nebo potvrzená kopie šeku (např. eurošek)
Pes může být přihlášen pouze do jedné třídy. Přeřazování psů po uzávěrce není možné. Přijetí psa na výstavu bude před výstavou písemně potvrzeno vstupním listem. Přijetím přihlášky podléhá vystavovatel všem ustanovením výstavního řádu FCI a propozic. Vystavovatel souhlasí se zveřejněním své adresy v katalogu výstavy.
Podmínkou pro zařazení psů do pracovní třídy platí splnění pracovní zkoušky a zaslání  certifikátu o pracovní zkoušce ke dni II. uzávěrky, stejně tak u mezinárodního i národního šampiona příslušného státu FCI. 
 Všeobecná ustanovení: 
Výstava je přístupná psům a fenám všech plemen skupiny VIII zapsaných v knihách uznaných FCI, kteří dosáhli den před výstavním dnem stáří požadovaného pro zařazení do třídy. Importovaní psi musí být zapsáni v českých plemenných knihách, ale na přihlášce nutno uvést i původní zkratku pl. knihy a číslo zápisu země, ze které pes pochází. Psi ve spolumajitelství se zápisem v zahraniční plemenné knize a bez zápisu ČLP jsou považovaní za psy nečlenů KCHLS. Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Volné pobíhání psů není dovoleno. Výstavní výbor může bez udání důvodu odmítnout přijetí přihlášky. Z výstavy se vylučují háravé feny, feny ve vyšším stupni březosti, kojící feny a jedinci s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem k odstranění vady v exteriéru psa. Změny exteriérů psa prováděné nadměrným lakováním, tónování srsti a základní úpravou trimováním na výstavě, s dlouhodobým vyvazováním psů na stolech jsou zakázány.
Majitelé psů s uděleným titulem „BOB jsou povinni se zúčastnit se svými psy závěrečné přehlídky vítězů.
Barevné rázy se posuzují dle ustanovení FCI.
Pokud není v propozicích uvedeno jinak, platí ustanovení Mezinárodního výstavního řádu FCI a výstavního řádu ČMKU. V případě, že by se výstava nekonala z objektivních příčin, budou poplatky použity k uhrazení nákladů výstavy. Vodění štěňat (vyjma štěňat na výstavu přihlášených) a jejich prodej na výstavě je zakázán. 
 Protesty: 
Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů porušení výstavních předpisů a propozic. Protest musí být podán písemně, současně se složením jistiny 500,- Kč, do skončení posuzování v kruzích. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele.
 
Section English Cocker Spaniel´s Section English Springer Spaniel´s Section Welsh Springer Spaniel´s Section Clumber Spaniel´s Section Retriever´s Section Deutcher Wachtelhund
Anglický kokršpaněl Anglický špringršpaněl Welššpringršpaněl Clumber španěl a ost. málopočetná plemena Retrívři Německý křepelák