Vůdcovský odznak KCHLS


Výbor na své schůzi 2. 2. 2003 schválil nové podmínky pro zadávání vůdcovských odznaků KCHLS. Základním požadavkem pro udělení Vůdcovského odznaku KCHLS je členství v KCHLS, vycvičit a předvést na zkouškách 10 různých psů z plemen, která jsou zastoupena v KCHLS a předvedení psi jsou v KCHLS evidováni, nebo se psy  těchto plemen získat titul Český šampion práce nebo Mezinárodní šampion práce.

Bronzový odznak III. stupně
obdrží vůdce, který předvedl nejméně 5 psů v  I. ceně na zkouškách lovecké upotřebitelnosti - PZ, BZ, LZ, SZVP, VZ. Další 2 psi mohou být předvedeni ve II. ceně a 3 psi ve III. ceně.

Stříbrný odznak II. stupně
obdrží vůdce, který předvedl nejméně 5 psů v  I. ceně na zkouškách lovecké upotřebitelnosti – PZ, BZ, LZ, SZVP, 3 psy na PZ, BZ, LZ, SZVP ve III. ceně a 2 psy na VZ nebo ZPR nejméně ve II. ceně. Stříbrný odznak také obdrží vůdce, který získal s předvedeným psem na základě absolvovaných zkoušek titul Český šampion práce.

Zlatý odznak I. stupně
obdrží vůdce, který předvedl nejméně 5 psů v I. ceně na zkouškách lovecké upotřebitelnosti –
PZ, BZ, LZ, SZVP a 2 psy na PZ, BZ, LZ, SZVP nejméně ve III. ceně. Další 2 psy na VZ nebo ZPR nejméně ve II. ceně a 1 psa v I. ceně na klubových zkouškách, kde byl zadáván titul CACIT. Zlatý odznak také obdrží vůdce, který získal s předvedeným psem na základě absolvovaných zkoušek titul Mezinárodní šampion práce.

Vůdci, kteří splňují uvedené podmínky, zašlou na adresu výcvikáře stručnou žádost o udělení odznaku a doloží ji kopiemi soudcovských tabulek.
Výcvikář zkontroluje tabulky a pokud budou splněny stanovené podmínky, předloží žádost na nejbližší výborové schůzi KCHLS ke schválení. Po schválení budou vůdci tabulky vráceny.
Vůdci bude odznak předán při významné klubové akci.


V současné době jsou držiteli vůdcovských odznaků: stav k 20.2.2011

Zlatý vůdcovský odznak KCHLS I. stupně:

Milan Benda, Milan Brnovják, Roman Hubek, Karel Jedlička, Jiří Jelínek, Mirka Kadlecová, Miloš Kašpar, František Klíma, Ing. František Korda, Ing. Jaroslav Kostečka, Ph. D., Antonín Míšek, Ivan Petrbok, Ing. František Siladi, MVDr. Ladislav Svatoš, Miloslav Šafařík, Josef Štěpáník, Mgr. Jiří Štrajt, Václav Turhober, Ing. Eva Černá

Jana Kordová – bude předáno

Stříbrný vůdcovský odznak KCHLS II. stupně

Milan Benda, Bohuslava Bézová, Jan Brom, Marcela Brothánková, Petra Bubeníková, Radka Bursíková, Jan Bušina, Ing. Eva Černá, Jan Erhart, Ing. Irena Erhartová, Lenka Haklová, Ing. Zdena Havlová, JUDr. Bohumil Hotař, Roman Hubek, Jaroslav Chlada, Karel Jedlička, Jiří Jelínek, Mirka Kadlecová, Ing. František Korda, Jana Kordová, Ing. Jaroslav Kostečka, Ph. D., Ing. Eva Laubeová, Jaroslav Mach, Pavel Mařík, Olga Medková, Jakub Noll, Iva Nollová, Petra Otevřelová,  Jaroslav Reisinger, Denisa Sečová, Ing. Miroslav Studený, Miloslav Šafařík, Ing. František Šimeček, Radka Šťastná, Josef Štěpáník, Václav Turhober, Jindra Winterová, MUDr. Eva Žampachová, MUDr. Pavel Žampach

Bc. Vašková, Nikol Gabrielová, Ivanka Soukupová, Ing. Bohuslav Zemánek, Ing. Šárka Zádrapová – bude předáno

Bronzový vůdcovský odznak KCHLS III. stupně

Milan Benda, Přemysl Bouška, Ing. Eva Černá, Jan Erhart, Ing. Irena Erhartová, Mgr. Milan Hampl, JUDr. Bohumil Hotař, Roman Hubek, Karel Jedlička, Jiří Jelínek, Ing. Jan Jemelka, Mirka Kadlecová, Ing. František Korda, Ing. Jaroslav Kostečka, Ph. D., Dana Smržová, Ivanka Soukupová, Ing. Miroslav Studený, Pavel Šablatura, Miloslav Šafařík, Ing. Zbyněk Šťastný, Josef Štěpáník, Václav Turhober, Radka Vondrová

 

20.2.2011 Ing. Jan Horyna, výcvikář KCHLS

ZPĚT

Section English Cocker Spaniel´s Section English Springer Spaniel´s Section Welsh Springer Spaniel´s Section Clumber Spaniel´s Section Retriever´s Section Deutcher Wachtelhund
Anglický kokršpaněl Anglický špringršpaněl Welššpringršpaněl Clumber španěl a ost. málopočetná plemena Retrívři Německý křepelák