S velkým zármutkem Vám oznamujeme, že dne 7. října 2006 zemřela
 
paní  DAGMAR POLÁKOVÁ
 
vedoucí Plemenné knihy ČMKJ a dlouholetá členka našeho klubu
 
S tichou vzpomínkou.