KBZ CACT, Drnek - výsledky
Výsledky barvářských zkoušek slídičů CACT, které se konaly v obci Drnek dne 9.6.2013.

Klubové barvářské zkoušky slídičů CACT – Drnek, 9.6.2013 – výsledky

Los

Plem

Jméno psa

Vůdce

1

2

3

4

5

Body

Cena

Pořadí

Titul

4

NK

Axa z Větrného Týnce

Alena Krčmářová, DiS.

4

4

4

4b

4

124

I.

1.

vítěz, CACT

1

AC

Artys Blue Tiffany Diamond

Václav Turhober

4

4

2

4b

4

112

I.

2.

CACT

2

ASS

Gira Bohemia Jewellery

Petra Golinovská

4

4

4

3b

3

110

I.

3.

CACT

3

AC

Ymany Magic Fay Marcato Line

David Podrazil (maj.Mgr. Marcela Podrazilová)

4

4

2

3b

4

102

I.

4.

res.CACT

5

NK

Charlota z Radinova dvora

Milan Kratochvíl

3

4

3

2b

4

95

II.

5.

6

WSS

Gladys Merylic

Marie Uhrová

4

4

2

2b

1

80

III.

6.

AC

Cathy z Chlumeckého zátiší

Martina Králová

nenastoupila

WSS

Beruška Avoir Du Nez

Zuzana Veselá (maj. Viktor Veselý)

nenastoupila

Discipliny slídiči: 1 – vodění na řemeni, 2 – slídění, 3 – šoulačka, 4 – barva a)hlasič, oznamovač, b) vodič, 5 – odložení

Rozhodčí: Ing. Jan Horyna – vrchní rozhodčí, Josef Sojka, Karel Čepelák, Ing. Josef Smrž, Ivan Petrbok