Klubové lesní zkoušky

ČMKJ - Klub chovatelů loveckých slídičů,
OMS Vsetín ve spolupráci s MS Hošťálková
Klubové lesní zkoušky
se zadáním titulu CACT a res. CACT
dle platného zkušebního  řádu ČMMJ
Hošťálková - 17.4. 2010
Vrchní rozhodčí Miloš Kašpar

 

 

jméno psa

vůdce

plem.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 body cena

titul

1.S EILA od Škrabalky Golinovská Petra ASS 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 3 332 I. CACT

2.S

CID Štěprová Šarman Jaroslav ing.

AC

4

4

4

4

4

4

4

4

4

2

3

4

4

3

330

I.

CACT

3.S ENNY od Škrabalky Dohnal Pavel ASS 4 4 4 4 3 3 4 4 4 2 4 4 4 2 322 I. res. CACT
4.S AIRIN z Pavlíčkova dvora Golinovská Petra NK 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 3 3 4 313 I. CACT
1.R KERRY Chlupaté štěstí Nollová Iva

GR

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

-

232

I.

Vítěz zkoušek, CACT

2.R

CYRUS od Táborských Dvořáků Noll Jakub

GR

4

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

-

227

I.

Res.CACT

3.R ORIENT STAR Royal Standard Strnadlová Petra

LR

4

4

4

4

3

4

4

4

4

4

3

4

4

-

226

I.

CACT

4.R

DIESEL Oasis of Peace Němečková Hana

FCR

4

4

4

4

4

3

3

4

4

4

4

4

4

-

225

I.

CACT

5.R

JOLA z Proutku Šafařík Miloslav

LR

4

3

4

4

4

3

4

4

4

3

4

4

4

-

216

I.

Res.CACT

6.R

ULI DARK STAR Sable Blues Herbrichová Lenka Mgr.

LR

4

2

3

4

3

4

3

3

4

3

4

2

4

-

194

II.

 

7.R

CONNIE z Královských teras Pokorná Jarmila Ing.

GR

4

3

4

4

4

1

4

4

4

4

4

2

4

-

204

III.

 

   BRUCE of Dream Team Šustová Marie

GR

0

 x

 x

 x

x

x

 x

x

x

x

x

-

Neobstál

Discipliny retrievři: 
1. Nos, 2. Slídění s dohledávkou, 3. Přinášení vlečené pernaté, 4. Přinášení vlečené srstnaté, 5. Následování, 6. Práce na barvě spárkaté zvěře a) vodič(5), b) oznamovač(7), c) hlasič(8), 7. Chování na stanovišti, 8. Odložení, 9. Chování po výstřelu, 10. Poslušnost a ovladatelnost, 11. Vodění psa, 12. Paměť k aportu – marking, 13. Přinášení
 
Discipliny slídiči: 
1. Nos, 2. Hlasitost, 3. Poslušnost a ovladatelnost, 4. Chování po výstřelu, 5. Vodění na řemeni, 6. Nahánění z odložení(9), od nohy(7), 7. Slídění, 8. Stopa živé zvěře, 9. Dohledávka a přinášení pernaté, 10. Vlečka se srstnatou zvěří, 11. Šoulačka, 12. Barva a) hlasič, oznamovač b) vodič, 13. Odložení, 14. Klid na stanovišti
 
Účastníci
GR CYRUS od Táborských Dvořáků GR KERRY Chlupaté štěstí LR ORIENT STAR Royal Standard GR BRUCE of Dream Team
GR CYRUS od Táborských Dvořáků
vůdce Noll Jakub
GR KERRY Chlupaté štěstí
vůdce Nollová Iva
LR ORIENT STAR Royal Standard
vůdce Strnadlová Petra
GR BRUCE of Dream Team
vůdce Šustová Marie
FCR DIESEL Oasis of Peace GR CONNIE z Královských teras LR ULI DARK STAR Sable Blues LR JOLA z Proutku
FCR DIESEL Oasis of Peace
vůdce Němečková Hana
GR CONNIE z Královských teras
vůdce Pokorná Jarmila Ing.
LR ULI DARK STAR Sable Blues
vůdce Herbrichová Lenka Mgr.
LR JOLA z Proutku
vůdce Šafařík Miloslav
ASS EILA od Škrabalky a NK AIRIN z Pavlíčkova dvora ASS ENNY od Škrabalky AC CID Štěprová
ASS EILA od Škrabalky
NK AIRIN z Pavlíčkova dvora
vůdce Golinovská Petra
ASS ENNY od Škrabalky
vůdce Dohnal Pavel
AC CID Štěprová
vůdce Šarman Jaroslav Ing.


Vítězové

 
zleva: retriever CACT - FCR DIESEL Oasis of Peace &Němečková Hana, GR KERRY Chlupaté štěstí & Nollová Iva, LR ORIENT STAR Royal Standard & Strnadlová Petra
zleva: retriever CACT - FCR DIESEL Oasis of Peace &Němečková Hana, GR KERRY Chlupaté štěstí & Nollová Iva, LR ORIENT STAR Royal Standard & Strnadlová Petra
zleva: slídiči CACT a res. CACT - ASS ENNY od Škrabalky & Dohnal Pavel, ASS EILA od Škrabalky, NK AIRIN z Pavlíčkova dvora & Golinovská Petra,
zleva: slídiči CACT a res. CACT - ASS ENNY od Škrabalky & Dohnal Pavel, ASS EILA od Škrabalky, NK AIRIN z Pavlíčkova dvora & Golinovská Petra, 
AC CID Štěprová & Šarman Jaroslav Ing.

Výsledky - Miloš Kašpar
Účastníci - foto Soňa Sehnalíková
Vítězové - foto Soňa Sehnalíková
Obrazem - foto Soňa Sehnalíková Obrazem