Klubové lesní zkoušky

ČMKJ - Klub chovatelů loveckých slídičů,
ve spolupráci s OMS Blansko
a školním lesním podnikem Masarykův les Křtiny Mendelovy university v Brně
Klubové lesní zkoušky
se zadáním titulu CACT a res. CACT
dle platného zkušebního  řádu ČMMJ
Křtiny - 29.5. 2010
Vrchní rozhodčí MVDr. František Šimek

 

 

jméno psa

vůdce

plem.

1 2 3 4 5 6a 6b 6c 7 8 9 10 11 12a 12b 13 14 body cena

%

titul
1. CYRUS od Táborských Dvořáků Noll Jakub GR 4 3 4 4 4 4 x x 4 4 4 4 4 4 x 4 x 227 I. R 93,03 CACT, Vítěz zkoušek
2. ARLETA z Kolbyho vršku Prašivková  Jana GR 4 4 4 4 4 3 x x 4 4 4 4 4 4 x 4 x 227 I. R 93,03

res. CACT

3. JOY HAPPY Ithaka Bohemia Luňák Martin LR 4 3 4 4 4 3 x x 4 4 4 4 4 4 x 4 x 222 I. 90,98 CACT
4. ARMANI from Brown Muddy Pool Alwanová Simona GR 4 4 4 4 4 2 x x 4 4 4 4 4 4 x 4 x 222 II. 90,98  
5. GINO od Hradu Veveří Alwanová Simona GR 4 3 1 4 4 x x 4 4 4 4 4 4 3 x 4 x 220 II. 90,16  
6. SIMON z Harachu Dvořák Roman NK 4 3 3 4 4 x 3 x 2 4 4 3 4 x 4 4 2 302 II. 79,47  
7. Twigle Noor Zemánek Bohuslav Ing. WSS 4 4 4 4 4 3 x x 2 3 2 4 3 x 3 2 2 282 II. 74,21  
       QWENTY z Čerchovky Podlipný Pavel Ing. NK 3 2 4 4 4 x 3 x 3 2 4 1 2 x 3 1 x Odstoupil
   ELIZABET od Škrabalky Přibyl Radek Ing. ASS x x x x x x 0 x 3 x x x x x x x x Neuspěl
  BALI z Ledenických zahrad Nováková Tereza CCR x x x x x x x x x 0 x x x x x x x Neuspěl
  CAYA z Ledenických zahrad Šeráková Veronika LR x x x x x x x x x 0 x x x x x x x Neuspěl
  CANNY z Královských teras Janderková Monika GR x x x x x x x x x 0 x x x x x x x Neuspěl
Discipliny retrievři: 
1. Nos, 2. Slídění s dohledávkou, 3. Přinášení vlečené pernaté, 4. Přinášení vlečené srstnaté, 5. Následování, 6. Práce na barvě spárkaté zvěře a) vodič(5), b) oznamovač(7), c) hlasič(8), 7. Chování na stanovišti, 8. Odložení, 9. Chování po výstřelu, 10. Poslušnost a ovladatelnost, 11. Vodění psa, 12. Paměť k aportu – marking, 13. Přinášení
 
Discipliny slídiči: 
1. Nos, 2. Hlasitost, 3. Poslušnost a ovladatelnost, 4. Chování po výstřelu, 5. Vodění na řemeni, 6a. Nahánění z odložení(9), 6b. od nohy(7), 7. Slídění, 8. Stopa živé zvěře, 9. Dohledávka a přinášení pernaté, 10. Vlečka se srstnatou zvěří, 11. Šoulačka, 12. Barva a) hlasič, oznamovač b) vodič, 13. Odložení, 14. Klid na stanovišti
Účastníci
 
NK SIMON z Harachu GR ARLETA z Kolbyho vršku LR JOY HAPPY Ithaka Bohemia WSS Twigle Noor
NK SIMON z Harachu
vůdce Dvořák Roman
GR ARLETA z Kolbyho vršku
vůdce Prašivková  Jana
LR JOY HAPPY Ithaka Bohemia
vůdce Luňák Martin
WSS Twigle Noor
vůdce Zemánek Bohuslav Ing.
NK QWENTY z Čerchovky CCR BALI z Ledenických zahrad GR GINO od Hradu Veveří a GR ARMANI from Brown Muddy Pool GR CANNY z Královských teras
NK QWENTY z Čerchovky
vůdce Podlipný Pavel Ing.
CCR BALI z Ledenických zahrad
vůdce Nováková Tereza
GR GINO od Hradu Veveří
GR ARMANI from Brown Muddy Pool
vůdce Alwanová Simona
GR CANNY z Královských teras
vůdce Janderková Monika
LR CAYA z Ledenických zahrad ASS ELIZABET od Škrabalky GR CYRUS od Táborských Dvořáků
LR CAYA z Ledenických zahrad
vůdce Šeráková Veronika
ASS ELIZABET od Škrabalky
vůdce Přibyl Radek Ing.
GR CYRUS od Táborských Dvořáků
vůdce Noll Jakub

Vítězové

 
GR CYRUS od Táborských Dvořáků
Vítěz zkoušek, CACT, I. cena 227 bodů
GR CYRUS od Táborských Dvořáků
vůdce Noll Jakub
LR JOY HAPPY Ithaka Bohemia GR ARLETA z Kolbyho vršku
CACT, I. cena 222 bodů
LR JOY HAPPY Ithaka Bohemia
vůdce Luňák Martin
res. CACT, I. cena 227 bodů
GR ARLETA z Kolbyho vršku
vůdce Prašivková  Jana


Výsledky - M. Šírová a J. Šváb
Účastníci - foto M. Šírová
Vítězové - foto M. Šírová
Obrazem - foto M. Šírová

 

Obrazem