I. Východočeské Caldor derby retrieverů (KPZ a KSZVP)

ČMKJ - Klub chovatelů loveckých slídičů - sekce retrieverů
 ve spolupráci s OMS Jičín a Wotan Forest a.s. České Budějovice
I. VÝCHODOČESKÉ CALDOR DERBY RETRIEVERŮ
Speciální zkoušky z vodní práce retrieverů
a Podzimní zkoušky retrieverů
(nominace pro DERBY ČR 2011)
obě zkoušky se zadáním CACT a res. CACT dle zkušebního řádu ČMMJ
Bažantnice Bříšťany 31.7. - 1.8.2010
Vrchní rozhodčí Jaroslav Dostál

 

     
I. Východočeské derby retrieverů 2010
  jméno vůdce pl. KPZ KSZVP součet pořadí
1. EXQUISITE The Dream Team Šustová Marie GR 188 131 6
2. LORD z Proutku Šafařík Miloslav LR 184 133 6
3. ADVANCE COAL od Habrovického rybníka Dragounová Alena FCR 170 133 8
4. DAIMON z Dianina Veselí Šimon Petr GR 175 133 8
5. CYRUS od Táborských Dvořáků Noll Jakub GR 176 136 9
6. LARA z Proutku Šafaříková Eva LR 188 125 10
7. AWENDY Belle Moravia Ulmannová Radka Mgr. LR 176 128 15
8. SEBASTIAN the Best Baron Trunec Zdeněk GR 166 106 20
  ZAR GALA z Vinice Liška Pavel LR 174 - -
  REPAY EVILWITH GOOD Bohemia Bras Ulmann Jiří LR 171 - -
  ANGIE od Hladké skály Nováková Tereza GR 169 - -
  ARGO z Čertova doupěte Nováková Tereza FCR - 126 -
  N.ROYAL STAR z Havlova dvora Stoklasa Josef LR - - -
  AMEL z Královských teras Pokorná Jarmila Ing. LR Absence - -
   ANNE MARIE z Královských luk Ouzký Josef GR Absence - -

Podmínky soutěže

Zkouší se podle zkušebního řádu ČMMJ, platného od 1.1.2008 a to SZVP a PZ
DERBY jsou dvoudenní zkoušky a skládají se z PZ a SZVP. Vůdci musí být přihlášení na oba dny zkoušek. Platba je za každé zkoušky. Za každé zkoušky se vyhlašují výsledky, CACT a Res. CACT.  (Vítěz jednotlivých zkoušek se nevyhlašuje.) Vítěz Derby se určuje za oboje zkoušky podle pořadí následovně. Sečte se pořadí u každého psa a pes s nejnižším součtem je Vítězem příslušného derby. V případě stejného součtu má výhodu pes, který se lépe umístil na podzimních zkouškách. Prvních x psů* se kvalifikuje na DERBY ČR, které proběhne následující rok formou MZPR aby mohl být zadán titul CACIT. Pokud se pes kvalifikuje z více Derby, platí kvalifikace z pořadí prvního, kde se kvalifikoval a postupuje další pes v pořadí. *podle počtu uspořádaných DERBY.)
1.       Za úspěšné absolvování SZVP a PZ obdrží každý účastník „Potvrzení o složení zkoušky psa z výkonu“ a výsledek bude zapsán do průkazu původu psa.
2.       V případě, že z jedné zkoušky pes neuspěje, bude zapsána pouze ta zkouška, ve které uspěl.

Kvalifikace na Derby ČR 2011:

Na Derby ČR 2011 se psi kvalifikují na jednotlivých Derby,  pořádaných v roce 2010 tak, že plánovaný počet startujících na Derby 2011 ČR (24 psů) se dělí počtem uspořádaných Derby v roce 2010 a vznikne počet kvalifikujících se psů na jednotlivých Derby v roce 2011. Při 4 Derby je kvalifikace 6 psů z každého Derby, při 6- ti Derby to jsou 4 psi. Při 5-ti uspořádaných Derby je to 5 psů z prvních čtyřech Derby a 4 psi z pátého Derby. Pátý pes z posledního pátého Derby se stává 1. náhradníkem. Na Derby 2011 se kvalifikuje ten pes v pořadí, který dosud kvalifikaci nezískal. V případě, že kvalifikovaný pes účast na Derby 2011 nepotvrdí, bude povolán další pes podle pořadí z Derby, na kterém se původně nominovaný kvalifikoval. V případě, že takto stanovenou nominací se nezíská počet 24 startujících psů, bude počet startujících nižší.

Klubové podzimní zkoušky
   jméno vůdce pl. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 body cena titul
1. EXQUISITE The Dream Team Šustová Marie GR 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 188 I. R CACT
2. LARA z Proutku Šafaříková Eva LR 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 188 I. R CACT
3. LORD z Proutku Šafařík Miloslav LR 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 184 I. res. CACT
4. DAIMON z Dianina Veselí Šimon Petr GR 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 175 II.  
5. ZAR GALA z Vinice Liška Pavel LR 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 174 II.  
6. ADVANCE COAL od Habrovického rybníka Dragounová Alena FCR 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 170 II.  
7. ANGIE od Hladké skály Nováková Tereza GR 4 3 4 4 4 4 4 4 2 3 169 II.  
8. CYRUS od Táborských Dvořáků Noll Jakub GR 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 176 III.  
9. AWENDY Belle Moravia Ulmannová Radka LR 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 176 III.  
10. REPAY EVILWITH GOOD Bohemia Bras Ulmann Jiří LR 4 3 4 4 4 4 4 4 1 4 171 III.  
11. SEBASTIAN the Best Baron Trunec Zdeněk GR 4 2 4 4 4 4 4 4 1 4 166 III.  
  ARGO z Čertova doupěte Nováková Tereza FCR - - - - 4 - - - - - Odstoupila - úraz
  N.ROYAL STAR z Havlova dvora Stoklasa Josef LR - 0 - - - - - - - - Odstoupil
  ANNE MARIE z Královských luk Ouzký Josef GR - - - - - - - - - - Absence
  AMEL z Královských teras Pokorná Jarmila Ing. LR - - - - - - - - - - Absence

Disciplíny: 1. nos, 2. Slídění s dohledávkou, 3. přinášení vlečené pernaté, 4. přinášení vlečené srstnaté, 5. přinášení kachny z hluboké vody, 6. chování po výstřelu, 7. vodění psa, 8. poslušnost a ovladatelnost, 9. paměť k aportu - marking, 10. přinášení

Klubové speciální zkoušky z vodní práce
   jméno vůdce pl. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 body cena titul
1. CYRUS od Táborských Dvořáků Noll Jakub GR 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 136 I. CACT
2. ADVANCE COAL od Habrovického rybníka Dragounová Alena FCR 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 133 I. CACT
3. LORD z Proutku Šafařík Miloslav LR 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 133 I. CACT
4. DAIMON z Dianina Veselí Šimon Petr GR 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 133 I. res. CACT
5. EXQUISITE The Dream Team Šustová Marie GR 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 131 I.  
6. AWENDY Belle Moravia Ulmannová Radka LR 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 128 II.  
7. ARGO z Čertova doupěte Nováková Tereza FCR 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 126 II.  
8. LARA z Proutku Šafaříková Eva LR 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 125 II.  
9. SEBASTIAN the Best Baron Trunec Zdeněk GR 3 3 2 2 4 3 4 4 4 4 106 II.  
  ZAR GALA z Vinice Liška Pavel LR 4 3 2 4 4 4 0 4 - - Neobstál
  AMEL z Královských teras Pokorná Jarmila Ing. LR 4 2 4 0 4 4 - - - - Neobstál
  ANGIE od Hladké skály Nováková Tereza CGR 4 4 0 - 4 2 - - - - Neobstál
  REPAY EVILWITH GOOD Bohemia Bras Ulmann Jiří LR - - 4 0 - - - - - - Neobstál
  N.ROYAL STAR z Havlova dvora Stoklasa Josef LR - - 1 0 - - - - - - Odstoupil
  ANNE MARIE z Královských luk Ouzký Josef GR - - - 0 - - - - - - Neobstál
Discipliny: 1 – přinášení 2 kachen z hluboké vody - handling, 2 – přinášení kachny z hluboké vody, 3 – práce v rákosí, 4 – dohledávka pohozené kachny, 5 – chování po výstřelu, 6 – paměť k aportu - marking, 7 – přinášení, 8 – vodění psa, 9 – poslušnost a ovladatelnost, 10 – chování na stanovišti
 
Rozhodčí: Milan Řezníček, Hana Kovářová, Milan Nosek, Ing. Jan Horyna, Petr Patočka, Branko Danielovský
 
SPONZOR AKCE
 

Účastníci

 
GR DAIMON z Dianina Veselí FCR ARGO z Čertova doupěte a GR ANGIE od Hladké skály LR ZAR GALA z Vinice GR SEBASTIAN the Best Baron
GR DAIMON z Dianina Veselí
vůdce Šimon Petr
FCR ARGO z Čertova doupěte
GR ANGIE od Hladké skály
vůdce Nováková Tereza
LR ZAR GALA z Vinice
vůdce Liška Pavel
GR SEBASTIAN the Best Baron
vůdce Trunec Zdeněk
LR LARA z Proutku LR LORD z Proutku LR AWENDY Belle Moravia LR REPAY EVILWITH GOOD Bohemia Bras
LR LARA z Proutku
vůdce Šafaříková Eva
LR LORD z Proutku
vůdce Šafařík Miloslav
LR AWENDY Belle Moravia
vůdce Ulmannová Radka Mgr.
LR REPAY EVILWITH GOOD Bohemia Bras
vůdce Ulmann Jiří
LR N.ROYAL STAR z Havlova dvora FCR ADVANCE COAL od Habrovického rybníka GR EXQUISITE The Dream Team GR ANNE MARIE z Královských luk
LR N.ROYAL STAR z Havlova dvora
vůdce Stoklasa Josef
FCR ADVANCE COAL od Habrovického rybníka
vůdce Dragounová Alena
GR EXQUISITE The Dream Team
vůdce Šustová Marie
GR ANNE MARIE z Královských luk
vůdce Ouzký Josef
LR AMEL z Královských teras   GR CYRUS od Táborských Dvořáků  
LR AMEL z Královských teras
vůdce Pokorná Jarmila Ing.
GR CYRUS od Táborských Dvořáků
vůdce Noll Jakub

 

Vítězové

 

 

GR EXQUISITE The Dream Team
Vítěz I. Východočeského Caldor derby retrieverů
KPZ CACT I. cena, 188 bodů
KSZVP I. cena, 131 bodů
GR EXQUISITE The Dream Team
vůdce Šustová Marie
LR LORD z Proutku FCR ADVANCE COAL od Habrovického rybníka
I. Východočeské Caldor derby retrieverů - 2. místo
KPZ res. CACT I. cena, 184 bodů
KSZVP CACT, I. cena, 133 bodů
LR LORD z Proutku
vůdce Šafařík Miloslav
I. Východočeské Caldor derby retrieverů - 3. místo
KPZ II. cena, 170 bodů
KSZVP CACT, I. cena, 133 bodů
FCR ADVANCE COAL od Habrovického rybníka
vůdce Dragounová Alena
GR DAIMON z Dianina Veselí GR CYRUS od Táborských Dvořáků
I. Východočeské Caldor derby retrieverů - 4. místo
KPZ II. cena, 175 bodů
KSZVP res. CACT, I. cena, 133 bodů
GR DAIMON z Dianina Veselí
vůdce Šimon Petr
I. Východočeské Caldor derby retrieverů - 5. místo
KPZ III. cena, 176 bodů
KSZVP CACT, I. cena, 136 bodů
GR CYRUS od Táborských Dvořáků
vůdce Noll Jakub
LR LARA z Proutku
I. Východočeské Caldor derby retrieverů - 6. místo
KPZ CACT, I. cena, 188 bodů
KSZVP II. cena, 125 bodů
LR LARA z Proutku
vůdce Šafaříková Eva


 

 

Výsledky - J. Šváb & M. Šírová
Účastníci - foto M. Šírová
Vítězové - foto M. Šírová
Obrazem - foto M. Šírová, M. Kovářová a J. Noll


Obrazem