II. Východočeské derby retrieverů (KPZ a KSZVP)

ČMKJ - Klub chovatelů loveckých slídičů - sekce retrieverů
 ve spolupráci s OMS Jičín a Wotan Forest a.s. České Budějovice
II. VÝCHODOČESKÉ DERBY RETRIEVERŮ
Speciální zkoušky z vodní práce retrieverů
a Podzimní zkoušky retrieverů
(nominace pro DERBY ČR 2012)
obě zkoušky se zadáním CACT a res. CACT dle zkušebního řádu ČMMJ
Bažantnice Bříšťany 30.7. - 31.7.2011
Vrchní rozhodčí Jaroslav Dostál

 

Poř.PesPlem.VůdcePoř. SZVPPoř. PZSoučetTituly
1 Bali z Ledenických zahrad CCR Novák František Ing. 3 1 4 Vítěz derby
2 Advance Coal od Habrovického rybníka FCR Dragounová Alena 2 2 4  
3 Freddy Artemis Gold GR Freiwillig Rudolf 1 7 8  
4 Chunny Chlupaté štěstí GR Kratochvílová Monika Mgr. 4 5 9  
5 Exquisite the Dream Team GR Šustová Marie 5 6 11  
6 Sebastian The Best Baron GR Trunec Zdeňek 6 9 15  
  Krabat Ithaka Bohemia LR Střihavka Pavel - 3 -  
  Justin z Dražovského hájku GR Šimon Petr - 4 -  
  Benji Golden Sirius GR Novák Michal - 8 -  
  Argo z Čertova doupěte FCR Nováková Tereza - - -  
  Aza Wood Passion LR Kubička Miloslav - - -  
  Original Star Royal Standard LR Šlapáková Lenka - - -  
Podmínky soutěže
Zkouší se podle zkušebního řádu ČMMJ, platného od 1.1.2008 a to SZVP a PZ
DERBY jsou dvoudenní zkoušky a skládají se z PZ a SZVP. Vůdci musí být přihlášení na oba dny zkoušek. Platba je za každé zkoušky. Za každé zkoušky se vyhlašují výsledky, CACT a Res. CACT. (Vítěz jednotlivých zkoušek se nevyhlašuje.) Vítěz Derby se určuje za oboje zkoušky podle pořadí následovně. Sečte se pořadí u každého psa a pes s nejnižším součtem je Vítězem příslušného derby. V případě stejného součtu má výhodu pes, který se lépe umístil na podzimních zkouškách. Prvních x psů* se kvalifikuje na DERBY ČR, které proběhne následující rok formou MZPR aby mohl být zadán titul CACIT. Pokud se pes kvalifikuje z více Derby, platí kvalifikace z pořadí prvního, kde se kvalifikoval a postupuje další pes v pořadí. *podle počtu uspořádaných DERBY.)
1. Za úspěšné absolvování SZVP a PZ obdrží každý účastník „Potvrzení o složení zkoušky psa z výkonu“ a výsledek bude zapsán do průkazu původu psa.
2. V případě, že z jedné zkoušky pes neuspěje, bude zapsána pouze ta zkouška, ve které uspěl.
Kvalifikace na Derby ČR 2012:
Na Derby ČR 2012 se psi kvalifikují  na jednotlivých Derby, pořádaných v roce 2011 tak, že plánovaný počet startujících na Derby 2012 (24 psů) se dělí počtem uspořádaných Derby v roce 2011 a vznikne počet kvalifikujících se psů z jednotlivých Derby v roce 2011. Při 3 Derby se kvalifikuje 8 psů z každého, při 4 Derby  6 psů, při 6- ti Derby to jsou 4 psi. Při 5-ti uspořádaných Derby je to 5 psů z prvních čtyřech Derby a 4 psi z pátého Derby. Pátý pes z posledního pátého Derby ( dle data konání ) se stává 1. náhradníkem bez ohledu na dosažený součet umístění a počet bodů. V případě, že některý pes se kvalifikuje z více Derby, nebo kvalifikovaný pes účast na Derby 2012 nepotvrdí v termínu, bude povolán další pes dle pořadí náhradníků.
Pořadí náhradníků  bude vytvořeno ze všech psů z jednotlivých Derby dohromady dle následujícího klíče:
1. Součet umístění PZ + SZVP  ( nižší součet )
2. Součet bodů PZ + SZVP  ( vyšší součet )
3. Vyšší počet bodů na PZ
4. Pokud výše uvedená kriteria nerozhodnou, bude se postupovat dle zkušebních řádů ( chovnost, věk atd. )
V případě, že takto stanovenou nominací se nezíská počet 24 startujících psů, bude počet startujících doplněn o zájemce přihlášené bez kvalifikace. Seznam kvalifikovaných psů včetně náhradníků bude zveřejněn na webových stránkách KCHLS po skončení posledního Derby.
 
Klubové podzimní zkoušky
Poř.PesLosPlem.Vůdce 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10CenaBodyTitul
1 Bali z Ledenických zahrad 11 CCR Novák František Ing. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1R 188 CACT
2 Advance Coal od Habrovického rybníka 7 FCR Dragounová Alena 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1R 188 CACT
3 Krabat Ithaka Bohemia 12 LR Střihavka Pavel 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 1 184 CACT
4 Justin z Dražovského hájku 4 GR Šimon Petr 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 1 179 CACT
5 Chunny Chlupaté štěstí 1 GR Kratochvílová Monika Mgr. 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 180  
6 Exquisite the Dream Team 3 GR Šustová Marie 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 180  
7 Freddy Artemis Gold 8 GR Freiwillig Rudolf 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 2 172  
8 Benji Golden Sirius 10 GR Novák Michal 4 3 4 4 4 4 4 4 1 3 3 165  
9 Sebastian The Best Baron 5 GR Trunec Zdeňek 4 1 4 4 4 4 4 3 1 4 3 155  
  Aza Wood Passion 6 LR Kubička Miloslav 4 2 4 0 4 4 - 3 4 3 neobstál
  Original Star Royal Standard 9 LR Šlapáková Lenka 4 2 4 4 3 4 3 3 1 0 neobstál
  Argo z Čertova doupěte 2 FCR Nováková Tereza 4 - 4 - 4 4 - - 2 4 odstoupil

Disciplíny:
1: Nos, 2: Slídění s dohledávkou, 3: Přinášení vlečené pernaté, 4: Přinášení vlečené srstnaté, 5: Přinášení kachny z hluboké vody, 6: Chování po výstřelu, 7: Vodění psa, 8: Poslušnost a ovladatelnost, 9: Paměť k aportu - marking, 10: Přinášení

Klubové speciální zkoušky z vodní práce
Poř.PesLosPlem.Vůdce 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10CenaBodyTitul
1 Freddy Artemis Gold 5 GR Freiwillig Rudolf 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1R 136 CACT
2 Advance Coal od Habrovického rybníka 12 FCR Dragounová Alena 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1R 136 CACT
3 Bali z Ledenických zahrad 3 CCR Novák František Ing. 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 1 132 CACT
4 Chunny Chlupaté štěstí 6 GR Kratochvílová Monika Mgr. 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 1 123 r.CACT
5 Exquisite the Dream Team 2 GR Šustová Marie 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 128  
6 Sebastian The Best Baron 10 GR Trunec Zdeňek 1 2 3 2 4 1 3 3 3 3 3 75  
  Krabat Ithaka Bohemia 1 LR Střihavka Pavel 4 4 4 4 4 3 4 4 4 0 neobstál
  Aza Wood Passion 4 LR Kubička Miloslav 4 4 - 0 4 3 2 - 4 - neobstál
  Justin z Dražovského hájku 9 GR Šimon Petr - - - 0 - - - - - - neobstál
  Benji Golden Sirius 8 GR Novák Michal - - - 0 - - - - - - neobstál
  Original Star Royal Standard 11 LR Šlapáková Lenka - - - 0 - - - - - - neobstál
  Argo z Čertova doupěte 7 FCR Nováková Tereza - - - - - - - - - - odstoupil

Disciplíny:
1: Přinášení 2 kachen z hluboké vody - handling, 2: Přinášení kachny z hluboké vody, 3: Práce v rákosí, 4: Vyhledání a dohledávka pohozené kachny, 5: Chování po výstřelu, 6: Paměť k aportu - marking, 7: Přinášení, 8: Vodění psa, 9: Poslušnost a ovladatelnost, 10: Chování na stanovišti

Rozhodčí: Kovářová Hana, Řezníček Milan, Nosek Milan, Patočka Petr

 

Vítězové

 
CCR Bali z Ledenických zahrad
Vítěz II. Východočeského derby retrieverů
KPZ CACT, I. cena, 188 bodů
KSZVP CACT, I. cena, 132 bodů
CCR Bali z Ledenických zahrad
vůdce Novák František Ing.
FCR Advance Coal od Habrovického rybníka GR Freddy Artemis Gold
KPZ CACT, I. cena, 188 bodů
KSZVP CACT, I. cena, 136 bodů
FCR Advance Coal od Habrovického rybníka
vůdce Dragounová Alena
KPZ II. cena, 172 bodů
KSZVP CACT, I. cena, 136 bodů
GR Freddy Artemis Gold
vůdce Freiwillig Rudolf
GR Chunny Chlupaté štěstí GR Justin z Dražovského hájku
KPZ II. cena, 180 bodů
KSZVP res. CACT, I. cena, 123 bodů
GR Chunny Chlupaté štěstí
vůdce Kratochvílová Monika Mgr.
KPZ CACT, I. cena, 179 bodů
KSZVP neobstál
GR Justin z Dražovského hájku
vůdce Šimon Petr
FOTO NENÍ K DISPOZICI
KPZ CACT, I. cena, 184 bodů
KSZVP neobstál
LR Krabat Ithaka Bohemia
vůdce Střihavka Pavel

 

 

Obrazem


 

 

 

4703 4704 4705 4706
4707 4708 4709 4710
4711 4712 4713 4714
4715 4716 4717 4718
4719 4720 4721 4722
4723 4724 4725


Výsledky - P. Krutský
Vítězové - foto P. Krutský
 Obrazem - foto P. Krutský