KZPR Třeboň - výsledky
Pondělí, 05 Říjen 2015 15:35

 

Klubové zkoušky přinášení retrieverů CACT a res.CACT

Třeboň  3.-4.10.2015

 

 

 

Poř.PesLosPlem.Vůdce 1 
Nos
 2 
ChV
 3 
VlP
 4 
NP1
 5 
NP2
 6 
Apo
 7 
RpP
 8 
PoP
 9 
VlS
10
DPS
11
ChS
12
Odl
13
RpL
14
PoL
15
NaK
16
DoK
17
Vod
18
RpV
19
PoV
20
PřS
21
PřP
22
PřK
CenaBodyTitul
1 Armóns Golden Hevanar 11 GR Chvalovská Helena Ing. 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4V 4 4 3 4 4R 4 4 4 4 4 II. 405 (68) Vítěz zkoušek
2 Black Berry Tercius 9 FCR Pokorný Zdeněk Ing. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2 4V 4 4 4 4 4V 4 4 4 4 4 III. 409 (67)
3 Anabela ze Zlínských strání 6 FCR Krautschneider Radek 4 4 4 1 1 4 4 3 3 3 3 4V 4 4 2 4 4V 4 3 4 4 4 III. 364 (66)
  Cinderella Tercius 10 FCR Žampachová Eva MUDr. 4 4 4 4 4 4 4 4 3 0 - 4V - - 4 4 3V 3 4 - 4 4 neobstál
  Art´s Ginny Tercius 3 FCR Žampach Pavel MUDr. - 4 4 4 4 4 4 4 - 0 - - - - 4 4 3V 4 4 - 4 4 neobstál
  Now I´m Here Exotic Lunas 12 FCR Pokorná Jolana Bc. - 4 4 4 3 4 4 3 0 - - - - - 4 4 4V 4 4 - 4 4 neobstál
  Casey Amazing Frace 8 LR Horníčková Jarmila Mgr. - 4 4 1 4 4 4 3 0 - - - - - 4 4 4V 4 3 - 3 4 neobstál
  Bonett Chlupaté štěstí 5 GR Ranftlová Zuzana MVDr. - 4 4 1 1 2 4 2 - 0 - - - - 4 4 4V 4 4 - 4 4 neobstál
  Love Is All Around Black Brianta 7 FCR Pokorný Petr - 4 1 1 1 2 4 3 0 - - - - - 4 4 3V 4 4 - 4 4 neobstál
  Annie z Týnského podskalí 4 GR Kaslová Eva - - - 3 2 4 2 3 - - - - - - - - - - - - 3 - neobstál
  Beau Rose Préma Shanti Navaro 2 GR Nohavicová Eva - 4 4 4 3 4 4 3 - 0 - - - - 4 4 4V 4 4 - 4 4 odstoupil
  Arwi Valery Bohemia Tilia 1 FCR Dragounová Alena Dis. - 4 4 3 4 4 4 3 - - - - - - 4 3 3V 4 4 - 4 4 odstoupil

 

Disciplíny:
1: Nos, 2: Chování po výstřelu, 3: Přinášení vlečené pernaté, 4: Navádění na 2 ks pernaté (1. kus), 5: Navádění na 2 ks pernaté (2. kus), 6: Aport v terénu, 7: Radost z práce (pole), 8: Poslušnost (pole), 9: Přinášení vlečené srstnaté, 10: Dohledávka a přinášení srstnaté zvěře (2 ks), 11: Chování na stanovišti v lese, 12: Odložení (V = volné, R = na řemeni), 13: Radost z práce (les), 14: Poslušnost (les), 15: Navádění na 2 kachny na hluboké vodě, 16: Dohledávka kachny pohozené v rákosí, 17: Vodění psa (R = na řemeni, V = volné), 18: Radost z práce (voda), 19: Poslušnost (voda), 20: Přinášení srstnaté, 21: Přinášení pernaté, 22: Přinášení kachny

 

Vrchní rozhodčí: Šimek František MVDr.

Rozhodčí: Šafařík Miloslav, Pecháček Miroslav, Ouzký Josef, Pokorná Jarmila Ing.

 

 

 

 

 

 

skupinka

Vítězové


chvalovska

Vítěz ZPR Třeboň

II.cena  405 bodů

GR - Armóns Golden Hevanar

vůdce - Chvalovská Helena Ing.pokorny krautschneider

III.cena  409 bodů

FCR - Black Berry Tercius

vůdce - Pokorný Zdeněk Ing.

III.cena  364 bodů

FCR - Anabela ze Zlínských strání

vůdce - Krautschneider Radek


 

 

 

 

 

 

 

nastup

 

 

 

 

 

Účastníci


dragounova pokornypetr hornickova chvalovska

FCR - Arwi Valery Bohemia Tilia

vůdce - Dragounová Alena Dis.
FCR - Love Is All Around

Black Brianta

vůdce - Pokorný PetrLR - Casey Amazing Frace

vůdce - Horníčková Jarmila Mgr.
GR - Armóns Golden Hevanar

vůdce - Chvalovská Helena Ing.
kaslova

krautschneider

nohavicova

pokorna

GR - Annie z Týnského podskalí

vůdce - Kaslová Eva 

FCR - Anabela ze Zlínských strání

vůdce - Krautschneider Radek 

GR - Beau Rose Préma

Shanti Navaro

vůdce - Nohavicová EvaFCR - Now I´m Here Exotic Lunas

vůdce - Pokorná Jolana Bc.
ranftlova

pokorny

zampach

zampachova

GR - Bonett Chlupaté štěstí

vůdce - Ranftlová Zuzana MVDr.

FCR - Black Berry Tercius

vůdce - Pokorný Zdeněk Ing.

FCR - Art´s Ginny Tercius

vůdce - Žampach Pavel MUDr.

FCR - Cinderella Tercius

vůdce - Žampachová Eva MUDr.OBRAZEM


zpět