LZ a SVP Švábenice, 12.7.2014, výsledky
Středa, 16 Červenec 2014 17:35

KLUBOVÉ LESNÍ ZKOUŠKY CACT

12.7.2014, ŠVÁBENICE

 

Los

Plem.

Jméno psa

 Vůdce

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Body

Cena

Poř.

Titul

Retrievři

2

CBR

Hippy Jack Libami

MUDr. Kateřina Vrzalová

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

X

232

I.

1R

Vítěz,
CACT

6

LR

Dainty Justine Belle Moravia

Jan Dvořák (maj. Jan a Gabriela Dvořákovi)

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

X

232

I.

2R

CACT

9

FCR

Black Berry Tercius

Bc. Jolana Pokorná

4

4

4

4

4

4

3

4

4

4

4

4

4

X

230

I.

3.

CACT

7

GR

Normen Chlupaté štěstí

Eva Nováčková

4

4

4

4

4

4

4

3

4

4

4

4

4

X

229

I.

4.

CACT

1

GR

Catryn od Zlaté Delfi

Dana Palivcová

4

4

4

4

4

3

4

4

4

4

4

4

4

X

227

I.

5.

Res.CACT

4

GR

Áres Flores Vitae

Hana Janská

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

X

226

I.

6.

8

GR

Beau Rose Préma Shanti Navaro

Eva Nohavicová

4

4

4

4

4

4

4

2

4

4

4

4

4

X

226

I.

7.

3

FCR

Nena Aknel Top

Jana Hladíková

4

3

4

4

4

3

2

4

4

3

4

4

3

X

206

I.

8.

Res.CACT

11

FCR

Now I'm Here Exotic Lunas

Bc. Jolana Pokorná (maj. MUDr. Eva Žampachová a Bc. Jolana Pokorná)

4

4

4

0

4

4

4

neobstál

5

GR

Away From Brooklyn Dorado Blanco

Natalie Bauerová

4

0

X

neobstál

slídiči

10

ASS

Gina z Vítkova dvora

Josef Vítek

4

4

4

4

4

2

4

4

4

3

2

3

3

3

302

II.

9.

12

AC

Cid Štěprová

Ing. Jaroslav Šarman

4

4

4

3

4

4

3

0

neobstál

WSS

Harry Potter Ivančice

Mgr. Petra Stražovská

nenastoupil

 

Discipliny retrievři: 1 – nos, 2 – Slídění s dohledávkou, 3 – Přinášení vlečené pernaté, 4 – Přinášení vlečené srstnaté, 5 – Následování, 6 – Práce na barvě spárkaté zvěře, 7 – Chování na stanovišti, 8 – Odložení, 9 – Chování po výstřelu, 10 – Poslušnost a ovladatelnost, 11 – Vodění psa, 12 – Paměť k aportu marking, 13 – Přinášení

Discipliny slídiči: 1 – Nos, 2 – Hlasitost, 3 – Poslušnost a ovladatelnost, 4 – Chování po výstřelu, 5 – Vodění na řemeni, 6 – Nahánění, 7 – Slídění, 8 – Stopa živé zvěře, 9 – Dohledávka a přinášení pernaté, 10 – Vlečka se srstnatou zvěří, 11 – Šoulačka, 12 – Barva, 13 – Odložení, 14 – Klid na stanovišti

Rozhodčí: Ing, Jan Horyna – vrchní rozhodčí, Mgr. Milan Hampl, Jan Derka, Josef Ouzký, Ing. Jarmila Pokorná, Jan Šlachta, Ing. Šárka Zádrapová

 

Vítězové:

vtzcactVrzalovHippy2
Vítěz zkoušek, CACT
CBR
Hippy Jack Libami
MUDr. Kateřina Vrzalová

cactDvokDainty2

cactPokornBlack2
CACT
LR
Dainty Justine Belle Moravia
Jan Dvořák (maj. Jan a Gabriela Dvořákovi)
CACT
FCR
Black Berry Tercius
Bc. Jolana Pokorná
cactNovkovNormen2 rescactPalivcovCatryn
CACT
GR
Normen Chlupaté štěstí
Eva Nováčková
res. CACT
GR
Áres Flores Vitae
Hana Janská
rescactHladkovNena2
res. CACT
FCR
Nena Aknel Top
Jana Hladíková


Účastníci:

01NohavicovBeau 02BauerovAway2 03_04PokornBlack_Now 03_04PokornBlack_Now
GR
Beau Rose Préma Shanti Navaro
Eva Nohavicová
GR
Away From Brooklyn Dorado
Blanco
Natalie Bauerová
FCR
Black Berry Tercius
Bc. Jolana Pokorná
FCR
Now I´m Here Exotic Lunas
Bc. Jolana Pokorná (maj. MUDr. Eva Žampachová a Bc. Jolana Pokorná)
05Janskres 06VrzalovHippy 07PalivcovCatryn 08DvokDainty
GR
Áres Flores Vitae
Hana Janská
CBR
Hippy Jack Libami
MUDr. Kateřina Vrzalová
GR
Catryn od Zlaté Delfi
Dana Palivcová
LR
Dainty Justine Belle Moravia
Jan Dvořák (maj. Jan a Gabriela Dvořákovi)
09NovkovNormen 10HladkovNela 11armanCid 12VtekGina
GR
Normen Chlupaté štěstí
Eva Nováčková
FCR
Nena Aknel Top
Jana Hladíková
AC
Cid Štěprová
Ing. Jaroslav Šarman
ASS
Gina z Vítkova dvora
Josef Vítek


KLUBOVÉ SPECIÁLNÍ ZKOUŠKY VODNÍ PRÁCE CACT

13.7.2014, ŠVÁBENICE

Los

Plemeno

Jméno psa

 Vůdce

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Body

Cena

Koef.

Pořadí

Titul

Retrievři

1

FCR

Now I'm Here Exotic Lunas

Bc. Jolana Pokorná (maj. MUDr. Eva Žampachová a Bc. Jolana Pokorná)

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

136

I.

100

1R

Vítěz, CACT

4

GR

Áres Flores Vitae

Hana Janská

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

136

I.

100

2R

CACT

2

GR

Normen Chlupaté štěstí

Eva Nováčková

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

136

I.

100

3R

Res.CACT

8

FCR

Black Berry Tercius

Ing. Zdeněk Pokorný (maj. Bc. Jolana Pokorná)

4

4

4

4

4

4

4

3

4

4

134

I.

5.

Res.CACT

3

GR

Away From Brooklyn Dorado Blanco

Natalie Bauerová

4

3

4

4

4

4

4

4

4

4

132

I.

6.

11

CBR

Hippy Jack Libami

MUDr. Kateřina Vrzalová

4

4

3

4

4

4

4

4

3

3

127

I.

7.

CACT

7

LR

Delli Nice Friend

Vratislav Šťastný

2

3

4

4

4

3

3

3

3

2

104

I.

9.

12

GR

Beau Rose Préma Shanti Navaro

Eva Nohavicová

4

4

4

4

4

1

4

4

3

4

120

III.

10.

9

FCR

Nena Aknel Top

Jana Hladíková

4

odstoupil

Slídiči

10

NK

Alma z Nižkovského Klínku

Ing. Jaroslav Šíma

4

4

4

4

4

4

X

X

X

X

100

I.

100

4

5

AC

Dorothy Štěprová

Ing. Jaroslav Šarman

3

3

4

2

4

4

X

X

X

X

82

I.

82

8.

6

ASS

Gina z Vítkova dvora

Josef Vítek

4

4

4

4

0

neobstál

WSS

Harry Potter Ivančice

Mgr. Petra Stražovská

nenastoupil


Discipliny retrievři: 1. Přinášení 2 kachen z hluboké vody – handling, 2. Přinášení kachny z hluboké vody, 3. Práce v rákosí, 4. Dohledávka pohozené kachny, 5. Chování po výstřelu, 6. Paměť k aportu – marking, 7. Přinášení, 8. Vodění psa, 9. Poslušnost a ovladatelnost, 10. Chování na stanovišti

Discipliny slídiči: 1. Ochota k práci v hluboké vodě, 2. Přinášení kachny z hluboké vody, 3.  Nahánění a dohledávka střelené  nebo postřelené kachny v rákosí, 4. Dohledávka kachny v rákosí,  

5. Chování na stanovišti, 6. Poslušnost

Rozhodčí: Ing, Jan Horyna – vrchní rozhodčí, Mgr. Milan Hampl, Jan Derka, Josef Ouzký, Ing. Jarmila Pokorná

Koeficient = počet získaných bodů / počet maximálně možných (retrievři 136, slídiči 100)


Vítězové:

vtzcactPokornNow2
Vítěz zkoušek, CACT
FCR
Now I´m Here Exotic Lunas
Bc. Jolana Pokorná (maj. MUDr. Eva Žampachová a Bc. Jolana Pokorná)
cactJanskres rescactNovkovNormen2
CACT
GR
Áres Flores Vitae
Hana Janská
res. CACT
GR
Normen Chlupaté štěstí
Eva Nováčková
rescactPokornBlack2 cactVrzalovHippy
res. CACT
FCR
Black Berry Tercius
Ing. Zdeněk Pokorný (maj. Bc. Jolana Pokorná)
CACT
CBR
Hippy Jack Libami
MUDr. Kateřina Vrzalová