10. Pohár Světa myslivosti - výsledky
Sobota, 17 Srpen 2013 08:54

10. ročník Pohár Světa myslivosti - Klubové podzimní zkoušky slídičů a retrieverů CACT – Kosičky, 10.8.2013 – výsledky

Pl.

Jméno psa

Vůdce

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Body

Koef.

Cena

Pořadí

Titul

GR

Brilliant Leader of White Enny

Stanislav Boguaj

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

188

100

I.

1.

Vítěz, CACT

ASS

Arnold z Hrbovského panství

Petr Pavlík

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

252

100

I.

2.

CACT

GR

I'm Your Heart Brdské zlato

MVDr. Libuše Štorková

4

4

4

4

4

4

4

4

3

4

184

97,8

I.

3.

Res.CACT

NK

Brisa od Borůvkové hory

Zdeňka Lorencová

4

4

4

4

4

4

4

4

3

4

246

97,6

I.

4.

CACT

CBR

Bella Donna Queens of Athila

Ing. Jaroslav Šíma

4

3

4

4

4

4

4

4

4

4

183

97,34

I.

5.

CACT

LR

Barid Wooden Heaven

Ing. Vladimíra Kasalová

4

3

4

4

4

4

4

4

3

4

179

95,21

I.

6.

CACT

NK

Alma z Javorového vrchu-Beskyd

Jaroslav Šembera

4

4

4

4

4

4

4

3

3

3

233

92,4

I.

7.

Res.CACT

NK

Bret z Petrovských hájů

Karel Kejval

4

4

4

4

4

4

4

4

4

2

240

95,23

II.

8.

LR

Arvind Wooden Heaven

David Kasal

4

2

4

4

3

4

4

4

4

4

174

92,55

II.

9.

LR

Cheerful Guy My Lovely Dream

Eva Šafaříková

4

2

4

4

4

4

4

3

4

4

172

91,48

II.

10.

GR

Fiona od Jakuba Krčína

Yvetta Holanová

4

3

3

4

4

4

4

4

2

4

170

90,42

II.

11.

GR

Don Pepper Zlatá kudrnka

Lucie Kondělková

4

4

4

4

4

4

4

4

3

2

172

III.

12.

GR

Anabella od Úpatí Spáleníku

Iva Vacková

4

2

4

4

4

4

2

0

4

neobstál

NK

Charlota z Radinova dvora

Milan Kratochvíl

4

4

0

neobstál

GR

Always By Mine Touch of Heaven

Andrea Bohdálková

0

neobstál

GR

Adventure Captain Pure Soul

Ing. Irena Zárubová

0

neobstál

AC

Adéla z Březnického Balkánu

Ing. Jaroslav Šarman

4

4

odvolal pro indisp. feny

CBR

Bára z Fukova

Veronika Straková

odstoupil

(koef. = získané body / max.) max. slídičů 252, max. retrieverů 188

Discipliny slídiči: 1 – nos, 2 – hlasitost, 3 – poslušnost a ovladatelnost, 4 – chování po výstřelu, 5 – vodění na řemeni, 6 – slídění, 7 – stopa živé zvěře, 8 – dohledávka a přinášení pernaté, 9 – vlečka se srstnatou zvěří, 10 – přinášení kachny z hluboké vody

Discipliny retrievři: 1 – nos, 2 – slídění s dohledávkou, 3 – přinášení vlečené pernaté, 4 – přinášení vlečené srstnaté, 5 – přinášení kachny z hluboké vody, 6 – chování po výstřelu,  7 – vodění psa, 8 – poslušnost a ovladatelnost, 9 – paměť k aportu, 10 – přinášení

Vrchní rozhodčí: Ing. Jan Horyna

Rozhodčí: Milan Kříž, Ing. Jarmila Jindřichovská, Mgr. Renáta Tetřevová, Milan Řezníček, Václav Špiroch, Mgr. Klára Tydlitová


10. ročník PSM - Klubové zkoušky speciální vodní práce slídičů a retrieverů CACT – 11.8.2013 Kosičky - výsledky

Plemeno

Jméno psa

 Vůdce

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Body

Cena

Koef.

Pořadí

Titul

GR

I'm Your Heart Brdské zlato

MVDr. Libuše Štorková

4

4

4

4

4

3

4

4

4

3

130

I.

1.

CACT

FCR

Darwin z Harcova

Kateřina Preusslerová

4

4

3

4

4

4

3

3

4

4

129

I.

2.

CACT

GR

Adventure Captain Pure Soul

Ing. Irena Zárubová

4

3

3

4

4

4

4

4

4

3

127

I.

3.

Res.CACT

LR

Barid Wooden Heaven

Ing. Vladimíra Kasalová

4

4

3

3

4

4

4

3

4

4

126

I.

4.

CACT

GR

Brilliant Leader of Whitw Enny

Stanislav Boguaj

3

4

3

4

4

3

4

4

4

4

123

I.

5.

NK

Alma z Javorového vrchu-Beskyd

Jaroslav Šembera

4

3

3

4

3

4

x

x

x

x

89

I.

6.

CACT

ASS

Arnold z Hrbovského panství

Petr Pavlík

2

4

4

3

3

4

x

x

x

x

85

I.

7.

CACT

CBR

Bella Donna Queens of Athila

Ing. Jaroslav Šíma

4

4

4

4

4

2

4

4

4

4

128

II.

8.

GR

Fiona od Jakuba Krčína

Yvetta Holanová

3

4

2

4

4

3

4

4

3

3

114

II.

9.

LR

Arvind Wooden Heaven

David Kasal

3

3

3

4

4

1

4

3

4

2

105

III.

10.

NK

Bret z Petrovských hájů

Karel Kejval

2

0

x

x

x

x

neobstál

NK

Charlota z Radinova dvora

Milan Kratochvíl

x

x

x

x

odvolal

NK

Brisa od Borůvkové hory

Zdeňka Lorencová

2

0

x

x

x

x

neobstál

AC

Adéla z Březnického Balkánu

Ing. Jaroslav Šarman

4

x

x

x

x

odstoupil

CBR

Bára z Fukova

Veronika Straková

odstoupil

GR

Anabella od Úpatí Spáleníku

Iva Vacková

0

4

neobstál

GR

Always Be Mine Touch of Heaven

Andrea Bohdálková

odstoupil

LR

Cheerful Guy My Lovely Dream

Eva Šafaříková

0

neobstál

GR

Don Proper Zlatá kudrnka

Lucie Kondělková

0

neobstál

Koeficient = počet získaných bodů / počet maximálně možných (retrievři 136, slídiči 100)

Discipliny slídiči: 1. Ochota k práci v hluboké vodě, 2. Přinášení kachny z hluboké vody, 3. Nahánění a  dohledávka střelené,  nebo postřelené kachny v rákosí, 4. Dohledávka kachny v rákosí, 5. Chování na stanovišti, 6. Poslušnost

Discipliny retrievři: 1. Přinášení 2 kachen z hluboké vody – handling, 2. Přinášení kachny z hluboké vody, 3. Práce v rákosí, 4.Dohledávka pohozené kachny, 5. Chování po výstřelu, 6. Paměť k aportu – marking, 7. Přinášení, 8. Vodění psa, 9. Poslušnost a ovladatelnost, 10. Chování na stanovišti

Vrchní rozhodčí: Ing. Jan Horyna

Rozhodčí:  Václav Špiroch, Ing. Jarmila Jindřichovská, Ing. Miroslav Studený, Milan Řezníček, Ing. František Kerda, Ing. Eva Pavlíková


10. ročník Pohár Světa myslivosti – PZ a SVP retrieverů a slídičů – 10. – 11.8.2013  -  Kosičky (HK) – celkové výsledky

Pl.

Jméno psa

Jméno vůdce

PZ

SVP

Celkem

GR

I'm Your Heart Brdské zlato

MVDr. Libuše Štorková

184

97,8

3.

130

1.

314

96,91

1.

GR

Brilliant Leader of White Enny

Stanislav Boguaj

188

1.

123

5.

311

95,98

2.

CBR

Bella Donna Queens of Athila

Ing. Jaroslav Šíma

183

97,34

5.

128

8.

311

95,98

3.

ASS

Arnold z Hrbovského panství

Petr Pavlík

252

2.

85

7.

337

95,7

4.

LR

Barid Wooden Heaven

Ing. Vladimíra Kasalová

179

95,21

6.

126

4.

305

94,13

5.

NK

Alma z Javorového vrchu-Beskyd

Jaroslav Šembera

233

92,4

7.

89

6.

322

91,47

6.

GR

Fiona od Jakuba Krčína

Yvetta Holanová

170

90,42

11.

114

9.

284

87,65

7.

LR

Arvind Wooden Heaven

David Kasal

174

92,55

9.

105

10.

279

86,11

8.

FCR

Darwin z Harcova

Kateřina Preusslerová

-

-

-

120

2.

-

-

-

GR

Adventure Captain Pure Soul

Ing. Irena Zárubová

-

-

127

3.

-

-

-

NK

Brisa od Borůvkové hory

Zdeňka Lorencová

246

97,6

4.

-

-

-

-

-

-

NK

Bret z Petrovských hájů

Karel Kejval

240

95,23

8.

-

-

-

-

-

-

LR

Cheerful Guy My Lovely Dream

Eva Šafaříková

172

91,48

10.

-

-

-

-

-

-

GR

Don Proper Zlatá kudrnka

Lucie Kondělková

172

12.

-

-

-

-

-

-

AC

Adéla z Březnického Balkánu

Ing. Jaroslav Šarman

-

-

-

-

-

-

-

-

-

NK

Charlota z Radinova dvora

Milan Kratochvíl

-

-

-

-

-

-

-

-

-

GR

Always Be Mine Touch of Heaven

Andrea Bohdálková

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CBR

Bára z Fukova

Veronika Straková

-

-

-

-

-

-

-

-

-

GR

Anabella od Úpatí Spáleníku

Iva Vacková

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Koeficient = počet získaných bodů/ počet max. možných bodů


maximální počty možných bodů

PZ

SVP

celkem

retrievři

188         

136           

324

slídiči

252

100

352