Zkušební řády ČMMJ    


Všeobecná část - platné od 1.6.2006
Zkušební řády pro zkoušky retrieverů - platný zkušební řád od 1.6. 2006
Zkušební řád pro zkoušky loveckých slídičů - doplnění a úpravy od 1.6. 2006

 

Všeobecná ustanovení

Tyto Zkušební řády je možno zakoupit za 50,- Kč na ČMMJ, Jungmannova 25, Praha 1

Zkušební řád pro zkoušky ohařů

Zkušební řád pro zkoušky loveckých slídičů

Zkušební řád pro zkoušky teriérů, jezevčíků a retrieverů

Zkušební řád pro bezkontaktní norování - zkouška nováčků

Zkušební řád pro zkoušky honičů

Zkušební řád pro zkoušky barvářů


 
Zkušební řád pro zkoušky teriérů, jezevčíků a retrieverů
 

ÚVOD
Plemena teriérů, jezevčíků a retrieverů tvoří v české myslivecké kynologii složku, která se těší velkému zájmu myslivecké veřejnosti. Psi těchto plemen jsou inteligentní, nadaní, se všestrannými vlohami, které jsou v plném souladu s dnešním způsobem výkonu práva myslivosti. Nároky na jejich držení jsou menší, a tak je třeba, aby se používali v takových honitbách a terénech, do kterých se charakterem své práce hodí a kde mohou být plně využiti. Podmínky pro vyzkoušení vrozených vloh, loveckých schopností a stupně výcviku pro náročnou mysliveckou práci byly shrnuty do společného zkušebního řádu, který byl vypracován s maximálním ohledem na charakter plemen, ale především přizpůsobený požadavkům myslivecké praxe.
 

ÚVOD

Plemena teriérů, jezevčíků a retrieverů tvoří v české myslivecké kynologii složku, která se těší velkému zájmu myslivecké veřejnosti. Psi těchto plemen jsou inteligentní, nadaní, se všestrannými vlohami, které jsou v plném souladu s dnešním způsobem výkonu práva myslivosti. Nároky na jejich držení jsou menší, a tak je třeba, aby se používali v takových honitbách a terénech, do kterých se charakterem své práce hodí a kde mohou být plně využiti. 
Podmínky pro vyzkoušení vrozených vloh, loveckých schopností a stupně výcviku pro náročnou mysliveckou práci byly shrnuty do společného zkušebního řádu, který byl vypracován s maximálním ohledem na charakter plemen, ale především přizpůsobený požadavkům myslivecké praxe.

odhalují vrozené vlohy psa, kvalitu jeho nosu, hlasitost a povahu a též schopnosti k dalšímu náročnějšímu výcviku.

Předmět

nejnižší známky

koeficient

maximální
počet bodů

I.

II.

III. 

1. Nos  

3

2

2

10

40

2. Hlasitost

 

 

 

 

 

  jezevčíci

3

2

1

8

32

  teriéři

2

0

0

8

32

3. Poslušnost

2

2

1

4

16

4. Chování po výstřelu

2

2

1

3

12

5. Vodění na řemeni

2

2

1

4

16

6. Slídění

3

2

2

7

28

7. Stopa živé zvěře

3

2

1

7

28

8. Stopa vůdce

2

2

1

4

16

Nejnižší počet bodů
pro cenu

150

110

75

 

188

Nejnižší počet bodů
pro cenu bez hlasitosti

125

94

62

 

156

Poznámka:
Známka z hlasitosti nemá vliv na zařazení do ceny u plemena welsh teriér, bulteriér, foxteriér, border teriér, retrívři, karelský medvědí pes, západosibiřská laika, ruskoevropská lajka. Zvyšuje pouze bodové hodnocení.

Podzimní zkoušky retrieverů - PZR
kvalifikují psa jako lovecky upotřebitelného k dohledávání a přinášení drobné zvěře.

Předměty zkoušek

Předmět

nejnižší známky

koeficient

maximální
počet bodů

I.

II. 

III.  
1. Nos  

3

3

2

10

40

2. Vrozená chuť k práci

3

2

1

8

32

3. Poslušnost

3

2

1

4

16

4. Chování po výstřelu

2

1

1

3

12

5. Vodění na řemeni

2

2

1

4

16

6. Slídění

3

2

1

7

28

7. Stopa živé zvěře

3

2

1

7

28

8. Stopa vůdce

3

2

1

4

16

9. Dohledávka a přinášení
pernaté zvěře

2

1

1

7

28

10. Přinášení srstnaté zvěře
na dálku v poli

2

1

1

6

24

11. Přinášení kachny
z hluboké vody

2

1

1

8

32

Nejnižší počet bodů
pro cenu

220

165

110

  

272

 
Poznámka:
Disciplína vrozená chuť k práci se zkouší podle ZŘ ohařů. Prokáže-li retriever hlasitost na stopě nebo na viděnou, je mu tato vlastnost zaznamenána do soudcovské tabulky a do průkazu původu.

Lesní zkoušky retrieverů - LZR
jsou zkouškami, jejichž absolvováním získává pes loveckou upotřebitelnost pro honitby s odstřelem spárkaté zvěře.

Předměty zkoušek

Předmět

nejnižší známky

koeficient

maximální
počet bodů

I.   II.   III.  
1. Nos  

3

3

2

10

40

2. Vrozená chuť k práci

3

2

1

8

32

3. Poslušnost

3

2

1

4

16

4. Chování po výstřelu

3

2

1

3

12

5. Vodění na řemeni

3

2

1

4

16

6. Slídění

3

2

2

7

28

7. Následování

3

2

1

7

28

8. Práce na pobarvené stopě
1-4 hod. staré

3

2

1

10

40

9. Odložení

3

2

1

4

16

10. Nahánění

2

1

1

5

20

Nejnižší počet bodů
pro cenu

198

149

99

 

241

Poznámka:
Disciplína vrozená chuť k práci se zkouší podle ZŘ ohařů. Prokáže-li retriever hlasitost na stopě nebo na viděnou, je mu tato vlastnost zaznamenána do soudcovské tabulky a do průkazu původu. Oznamovači a hlasiči se po úspěšném vypracování stopy připočítává k získanému ocenění ještě 1 - 5 bodů. Za práci volně bez řemenu se připočítávají po úspěšném vypracování stopy k získanému bodovému ocenění až 2 body.

Speciální zkoušky z vodní práce teriérů, jezevčíků a retrieverů a slídičů - SVP
se zkouší podle zkušebního řádu pro zkoušky ohařů.
 

Předměty zkoušek

Předmět

nejnižší známky

koeficient

maximální
počet bodů

I. 

II.  

III. 

1. Ochota k práci v hluboké vodě   1 1   1

3

12 

2. Přinášení kachny
z hluboké vody

1

1

1

3

12

3. Nahánění a dohledávka
střelené nebo postřelené
kachny v rákosí

1

1

1

5

20

4. Dohledávka střelené
kachny v rákosí

1

1

1

4

16

5. Poslušnost

1

1

1

3

12

6. Chování na stanovišti

1

1

1

2

8

Nejnižší počet bodů
pro cenu

64

48

32

  

80

 

Všestranné zkoušky retrieverů - VZR

Předměty zkoušek

Předmět

nejnižší známky

koeficient

maximální
počet bodů

I. 

II.  

III.  

1. Nos   3

3

2 10 40

2. Vrozená chuť k práci

3

2

1

8

32

3. Poslušnost

3

2

1

4

16

4. Chování po výstřelu

3

2

1

3

12

5. Vodění na řemeni

3

2

2

4

16

6. Slídění

3

2

1

7

28

7. Stopa živé zvěře

3

2

1

7

28

8. Dohledávka a přinášení
pernaté zvěře

3

2

1

7

28

9. Přinášení srstnaté zvěře
na dálku v poli

3

2

1

6

24

10. Práce na vodě

3

2

1

8

32

11. Následování

3

2

1

7

28

12. Práce na pobarvené stopě
1-4 hod. staré

3

2

2

10

40

13. Odložení

3

2

2

4

16

14. Nahánění

2

1

1

5

20

Nejnižší počet bodů
pro cenu

288

216

144

  

365

 
Poznámka:
Disciplína vrozená chuť k práci se zkouší podle ZŘ ohařů. Prokáže-li retriever hlasitost na stopě nebo na viděnou, je mu tato vlastnost zaznamenána do soudcovské tabulky a do průkazu původu. Oznamovači a hlasiči se po úspěšném vypracování stopy připočítává k získanému ocenění ještě 1 - 5 bodů. Za práci volně bez řemenu se připočítávají po úspěšném vypracování stopy k získanému bodovému ocenění až 2 body.

Barvářské zkoušky teriérů, jezevčíků a retrieverů - BZ
V současné době jsou v našich honitbách dobré podmínky pro rozvoj spárkaté zvěře. Zvyšuje se odstřel a tím také potřeba dohledávky postřelené zvěře po stopě. Náročnost barvářských zkoušek byla úměrně přizpůsobena dnešní lovecké praxi, jež se provádí ve velké většině ve smíšených rovinatých a podhorských honitbách. Úspěšná práce, zejména na pobarvené staré víc jako 12 hodin, dokáže kvalitu každého jedince i plemene. Kvalifikují loveckého psa jako lovecky upotřebitelného pro dohledávku spárkaté zvěře.

Předměty zkoušek

Předmět

nejnižší známky

koeficient

maximální
počet bodů

I.

II.

III.

1. Vodění na řemeni

3

2

2

4

16

2. Odložení

3

2

1

4

16

3. Práce na pobarvené stopě
nejméně 12 hod. staré

3

2

1

10

40

4. Následování

3

2

1

7

28

Nejnižší počet bodů
pro cenu

80

60

40

  

105

 
Poznámka:
Oznamovači a hlasiči se po úspěšném vypracování stopy připočítává k získanému ocenění ještě 1 - 5 bodů.

Barvářské zkoušky honičů, teriérů, jezevčíků a retrieverů - BH
ověřují schopnost psa při lovu černé zvěře, zvláště pak při její dohledávce. Pro zkoušky honičů a barvářské zkoušky honičů platí pro teriéry, jezevčíky, slídiče a retrievery v plném rozsahu zkušební řád pro zkoušky honičů. Kvalifikují psa jako lovecky upotřebitelného pro lov a dohledávku černé zvěře.

Předměty zkoušek 

Předmět

nejnižší známky

koeficient

maximální
počet bodů

I.

II.

III.

1. Vodění

 

 

 

 

 

  a/ na řemeni

4

3

2

1

4

  b/ volně

3

2

1

3

12

2. Odložení

 

 

 

 

 

  a/ na řemeni

3

2

1

3

12

  b/ volně

3

2

1

8

32

Dosled černé zvěře
na přirozené nebo uměle
založené nepobarvené stopě

 

 

 

 

 

  a/ na řemeni

3

2

1

30

120

  b/ volně (hlásič, oznamovač)

3

2

1

40

160

4. Chování u střelené
černé zvěře

3

2

1

10

40

5. Poslušnost

3

3

2

10

40

Nejnižší počet bodů pro cenu

195

146

98

 

284


Zkouška přinášení retrieverů - ZPR

Předměty zkoušek, Hodnocení

Předmět

nejnižší známky

koeficient

maximální
počet bodů

I.

II.

III.

Poslušnost

Chování na stanovišti

 

3

 

2

 

1

 

2

 

8

Vodění na řemeni

3

2

1

1

4

Vodění volně

3

2

1

2

8

Odložení s výstřelem

 3

2

1

2

8

Poslušnost pole, les, voda

3

2

1

3

12

Celkem

30

20

10

 

40

Práce v poli

Vlečka pernaté zvěře 200 kroků

 

3

 

2

 

2

 

3

 

12

Pohozené 2 kusy pernaté na 60 m v úhlu 90° na ploše 50 x 50 m

3

2

1

5

20

Celkem

24

16

11

32

Práce v lese

Vlečka srstnaté zvěře 300 kroků

3

2

2

4

16

Pohozená 2 ks srstnaté na ploše 50 x 50 m

3

3

1

4

16

Celkem

24

16

12

 

32

Práce ve vodě

Práce v rákosí

3 2 1 3 12
Aport kachny z hluboké vody 4 3 2 3 12
Celkem 21 21 9   24
Aport

srstnaté (zajíc, králík)

3 2 2 3 12
pernaté (bažant) 3 3 2 2 8
kachny 3 3 2 2 8
Celkem 21 18 14   28
Ovladatelnost 3 2 1 3 12
Celkem 9 6 3   12
Radost při práci 3 2 1 3 12
Celkem 9 6 3   12
Nejnižší počet bodů pro cenu 138 97 62   180

Mezinárodní Field Trials pro retrievery - MFTR

Všeobecná ustanovení, Hodnocení

Předmět

nejnižší známky

koeficient

maximální
počet bodů

I.

II.

III.

1. Nos

 3

3

2

6

24

2. Poslušnost

3

2

1

6

24

3. Chuť do práce

3

2

1

4

16

4. Chování po výstřelu

 3

2

1

3

12

5. Klid před zvěří

3

2

1

4

16

6. Dohledávka aport

3

3

2

10

40

Nejnižší počet bodů pro cenu

99

82

49

 

132


Ověření vlohových vlastností retrieverů - OVVR


Předměty zkoušek

Předmět

nejnižší známky

koeficient

maximální
počet bodů

I.

II.

III. 

1. Nos  

3

3

2

10

40

2. Vrozená chuť k práci

3

2

1

3

12

3. Chování po výstřelu

3

2

1

8

32

4. Ochota k práci ve vodě

3

2

2

8

32

5. Aport z vody

3

2

1

10

40

6. Aport v terénu

3

2

1

8

32

7. Kontakt s vůdcem

3

2

2

4

16

8. Vodění psa na vodítku

3

2

1

3

12

9. Vodění psa na volno

3

2

1

4

16

Nejnižší počet bodů
pro cenu

204

150

109

 

232

Povaha

 

ZPĚT 

 
Section English Cocker Spaniel´s Section English Springer Spaniel´s Section Welsh Springer Spaniel´s Section Clumber Spaniel´s Section Retriever´s Section Deutcher Wachtelhund
Anglický kokršpaněl Anglický špringršpaněl Welššpringršpaněl Clumber španěl a ost. málopočetná plemena Retrívři Německý křepelák