Zkušební řády ČMMJ    


Všeobecná část - platné od 1.6.2006
Zkušební řády pro zkoušky retrieverů - platný zkušební řád od 1.6. 2006
Zkušební řád pro zkoušky loveckých slídičů - doplnění a úpravy od 1.6. 2006

 

Všeobecná ustanovení

Tyto Zkušební řády je možno zakoupit za 50,- Kč na ČMMJ, Jungmannova 25, Praha 1

Zkušební řád pro zkoušky ohařů

Zkušební řád pro zkoušky loveckých slídičů

Zkušební řád pro zkoušky teriérů, jezevčíků a retrieverů

Zkušební řád pro bezkontaktní norování - zkouška nováčků

Zkušební řád pro zkoušky honičů

Zkušební řád pro zkoušky barvářů


Zkušební řád - pro zkoušky loveckých slídičů


ÚVOD
Plemena slídičů jsou nedílnou součástí české myslivecké kynologie. Těší se zájmu jak myslivecké, tak i ostatní kynologické veřejnosti pro svou inteligenci a nadanost, což jim dává předpoklad pro všestranné lovecké využití. Jejich menší tělesná stavba má své jisté výhody-menší nároky na ustájení, výživu a snadnější přepravu. To ale neznamená, že jsou menší svým výkonem. Tento zkušební řád byl koncipován tak, aby mohla všechna plemena slídičů při dobrém vedení úspěšně zvládnout všechny disciplíny jednotlivých druhů zkoušek. Jeho náročnost odpovídá podmínkám při dnešním výkonu práva myslivosti a je zárukou, že pes, který úspěšně vykoná některou ze zkoušek, bude platným pomocníkem svého vůdce.
Předměty zkoušek
Zkoušky vloh - ZV
Podzimní zkoušky - PZ
Lesní zkoušky - LZ
Speciální zkoušky z vodní práce - SVP
Barvářské zkoušky - BZ
Všestranné zkoušky - VZ
Memoriál Mileny Štěrbové - MMŠ

Zkoušky vloh loveckých slídičů
odhalují vrozené vlohy psa, kvalitu jeho nosu, hlasitost, povahu a schopnosti k dalšímu náročnějšímu výcviku.
Předměty zkoušek

Předmět

nejnižší známky

koeficient

maximální
počet bodů

I.

II.

III.

1. Nos

3

3

2

10

40

2. Hlasitost

3

2

0

8

32

3. Poslušnost a ovladatelnost

3

2

1

5

20

4. Chování po výstřelu

2

2

1

3

12

5. Vodění řemeni

2

2

1

3

12

6. Slídění

3

2

2

8

32

7. Stopa živé zvěře

3

2

1

7

28

8. Ochota a chuť do vody

2

2

1

4

16

Nejnižší počet bodů pro cenu

160

130

100

 

192

Poznámka: Známka z hlasitosti nemá vliv na zařazení do ceny u plemene clumber spaniel, irský vodní spaniel, americký vodní spaniel, příp. další vodní psi. Zvyšuje pouze bodové hodnocení.


Podzimní zkoušky loveckých slídičů
kvalifikují psa jako lovecky upotřebitelného k dohledávání a přinášení drobné zvěře.
Předměty zkoušek

Předmět

nejnižší známky

koeficient

maximální
počet bodů

I.

II.

III.

1. Nos

3

3

2

10

40

2. Hlasitost

3

2

0

8

32

3. Poslušnost a ovladatelnost

3

2

1

5

20

4. Chování po výstřelu

2

2

1

3

12

5. Vodění řemeni

2

2

1

3

12

6. Slídění

3

2

2

8

32

7. Stopa živé zvěře

3

2

1

7

28

8. Dohledávka a přinášení
pernaté zvěře

2

2

1

7

28

9. Vlečka se srstnatou zvěří

2

2

1

6

24

10. Přinášení kachny
z hluboké vody

3

2

1

6

24

Nejnižší počet bodů pro cenu

210

170

130

 

252

Poznámka: Známka z hlasitosti nemá vliv na zařazení do ceny u plemene clumber spaniel, irský vodní spaniel, americký vodní spaniel, příp. další vodní psi. Zvyšuje pouze bodové hodnocení.


Lesní zkoušky loveckých slídičů
kvalifikují psa jako lovecky upotřebitelného k dohledávání drobné zvěře v lesních honitbách a k dosledům spárkaté zvěře.
Předměty zkoušek

Předmět

nejnižší známky

koeficient

maximální
počet bodů

I.

II.

III.

1. Nos

3

3

2

10

40

2. Hlasitost

3

2

1

8

32

3. Poslušnost a ovladatelnost

3

2

1

5

20

4. Chování po výstřelu

2

2

1

3

12

5. Vodění řemeni

2

2

1

3

12

6. Nahánění

 

 

 

 

 

  z odložení

3

2

2

9

36

  od nohy

3

2

2

7

28

7. Slídění

3

2

2

8

32

8. Stopa živé zvěře

3

2

1

7

28

9. Dohledávka a přinášení
srstnaté zvěře

2

2

1

7

28

10. Vlečka se srstnatou zvěří

2

2

1

6

24

11. Šoulačka

2

2

1

6

24

12. Barva

 

 

 

 

 

  a/ hlásič, oznamovač

3

2

1

15

60

  b/ vodič

3

2

1

10

40

13. Odložení

2

2

1

4

16

14. Klid na stanovišti

2

2

1

4

16

Nejnižší počet bodů pro cenu

310

260

210

 

380

Poznámka: Známka z hlasitosti nemá vliv na zařazení do ceny u plemene clumber spaniel, irský vodní spaniel, americký vodní spaniel, příp. další vodní psi. Zvyšuje pouze bodové hodnocení.


Speciální zkoušky z vodní práce teriérů, jezevčíků a retrieverů a slídičů - SVP
se zkouší podle zkušebního řádu pro zkoušky ohařů. 
Předměty zkoušek

Předmět

nejnižší známky

koeficient

maximální
počet bodů

I. 

II.  

III. 

1. Ochota k práci v hluboké vodě   1 1   1

3

12 

2. Přinášení kachny
z hluboké vody

1

1

1

3

12

3. Nahánění a dohledávka
střelené nebo postřelené
kachny v rákosí

1

1

1

5

20

4. Dohledávka střelené
kachny v rákosí

1

1

1

4

16

5. Poslušnost

1

1

1

3

12

6. Chování na stanovišti

1

1

1

2

8

Nejnižší počet bodů
pro cenu

64

48

32

  

80


Barvářské zkoušky loveckých slídičů
kvalifikují psa jako lovecky upotřebitelného pro lov a dosled spárkaté zvěře, jejíž stopa je stará přes 12 hodin.
Předměty zkoušek

Předmět

nejnižší známky

koeficient

maximální
počet bodů

I.

II.

III.

1. Vodění řemeni

2

2

1

3

12

2. Šoulačka

2

2

1

6

24

3. Barva

 

 

 

 

 

  a/ hlásič, oznamovač

3

2

1

15

60

  b/ vodič

3

2

1

10

40

4. Odložení

2

2

1

4

16

Nejnižší počet bodů pro cenu

310

260

210

 

380


Všestranné zkoušky loveckých slídičů
jsou nejvyšším typem zkoušek z loveckého výkonu. Psi, kteří je úspěšně absolvují, prokáží schopnost všestranně pracovat v lese, v poli i ve vodě. Mohou být zapsáni v plemenné knize jako psi univerzální - "U".
Předměty zkoušek

Předmět

nejnižší známky

koeficient

maximální
počet bodů

I.

II.

III.

1. Nos

3

3

2

10

40

2. Hlasitost

3

2

1

8

32

3. Poslušnost a ovladatelnost

3

2

1

5

20

4. Chování po výstřelu

2

2

1

3

12

5. Vodění řemeni

2

2

1

3

12

6. Nahánění

 

 

 

 

 

  z odložení

3

2

2

9

36

  od nohy

3

2

2

7

28

7. Slídění

3

2

2

8

32

8. Stopa živé zvěře

3

2

1

7

28

9. Dohledávka a přinášení
pernaté zvěře

2

2

1

7

28

10. Dohledávka a přinášení
srstnaté zvěře

2

2

1

7

28

11. Vlečka se srstnatou zvěří

2

2

1

6

24

12. Vlečka s pernatou zvěří

2

2

1

6

24

13. Přinášení kachny
z hluboké vody

3

2

1

6

24

14. Slídění v rákosí

3

2

1

8

32

15. Dohledávka kachny
pohozené v rákosí

2

2

1

8

32

16. Šoulačka

2

2

1

6

24

17. Barva

 

 

 

 

 

  a/ hlásič, oznamovač

3

2

1

15

60

  b/ vodič

3

2

1

10

40

18. Odložení

2

2

1

4

16

19. Klid na stanovišti

2

2

1

4

16

Nejnižší počet bodů pro cenu

450

370

250

 

520


MEMORIÁL MILENY ŠTĚRBOVÉ - MMŠ

je vrcholnou mezinárodní soutěží slídičů. Podrobnosti jsou uvedeny ve statutu MMŠ. MMŠ se zkouší dle ZŘ pro všestranné zkoušky. Z důvodu zadání titulu CACIT se upravují některé disciplíny na základě Reglamentu B-FCI pro mezinárodní zkoušky loveckých slídičů takto: Disciplína "Nahánění" se zkouší 2x10 min. v různých lečích. Disciplína "Dohledávka a přinášení pernaté zvěře" se zvětšuje vzdálenost ze 30 kroků na 50. Disciplína "Vlečka se srstnatou zvěří" se vzdálenost prodlužuje z 200 kroků na 400. Aby pes získal titul CACIT, musí z disciplíny "Nahánění" získat známku 4. Tato známka je podmínkou pro získání I. ceny.

ZPĚT

Section English Cocker Spaniel´s Section English Springer Spaniel´s Section Welsh Springer Spaniel´s Section Clumber Spaniel´s Section Retriever´s Section Deutcher Wachtelhund
Anglický kokršpaněl Anglický špringršpaněl Welššpringršpaněl Clumber španěl a ost. málopočetná plemena Retrívři Německý křepelák