Výcvikář informuje

Vyhodnocení účasti psů plemen KCHLS na pracovních zkouškách a zkouškách vloh v roce 2009


 (přehled je vytvořen z klubových zkoušek KCHLS a ze soudcovských tabulek OMS došlých výcvikáři k 1.3.2010)

 Zkoušek se v roce 2009 účastnilo rekordních 1059 psů plemen zastřešených KCHLS. Skutečný počet byl jistě ještě větší, neboť je velmi pravděpodobné, že jednotlivé OMS nezasílají tabulky všech neúspěšných účastníků zkoušek, protože někteří vrchní rozhodčí se uzavření tabulek neúspěšných účastníků již nevěnují. Druhý moment, který ovlivňuje tyto počty je, že počet OMSů, kteří zasílají výsledky za retrievery Klubu chovatelů loveckých slídičů, jen pomalu roste. Zasílají pouze ZL, KV, TR, DC, JH. Ostatní OMSy, pokud se jim objevil retriever na zkouškách, zřejmě zasílají soudcovské tabulky Retriver klubu. Obdobně nemáme jistotu, že všechny soudcovské tabulky plemene německý křepelák se dostanou k výcvikáři KCHLS.
 
Z uvedeného počtu 1059 se zkoušek organizovaných KCHLS účastnilo 729 psů.
Počet úspěšných absolventů zkoušek v roce 2009 byl 853, z toho na klubových 550 psů.
206 psů zkoušky nedokončilo, z toho klubových 179 psů. Z tohoto výčtu plyne, že na zkouškách organizovaných OMS z našich plemen neobstálo pouze 27 psů.
 
Počty úspěšných absolventů na zkouškách v roce 2009 dle jednotlivých plemen KCHLS ukazuje následující tabulka:

 

Souhrn

ZV

PZ

LZ

BZ

SVP

VZ*

BZH

HZ

FT*

ZPR*

VZPR*

III.MSR

Celkem

AC

42

14

5

22

1

5

3

-

-

-

-

-

92

ASS

31

38

10

22

12

8

6

1

-

-

-

-

128

WSS

22

27

7

6

6

3

1

-

-

-

-

-

72

NK

9

10

4

5

8

2

1

1

-

-

-

-

40

CS

5

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

7

AWS

2

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Celkem slídiči

111

89

26

58

27

18

11

2

0

0

0

0

342

LR

8

74

17

2

48

-

2

-

8

5

13

6

183

GR

10

73

9

2

56

-

-

-

11

16

12

7

196

CHBR

2

4

1

2

6

-

-

-

-

-

-

-

15

FCR

3

44

2

-

40

-

-

-

4

9

4

1

107

NSDTR

-

3

2

-

2

-

-

-

-

-

-

-

7

CCR

-

1

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

3

Celkem retrievři

23

199

31

6

154

0

2

0

23

30

29

14

511

Celkem

134

288

57

64

181

18

13

2

23

30

29

14

853

* včetně mezinárodních

 Kromě zorganizování možnosti jednotlivým majitelům psů uplatnit výsledky výcviku na klubových pracovních zkouškách a zkouškách vloh organizoval KCHLS i OVVR (Ověření vlohových vlastností retrieverů), které sice nepatří mezi ryzí pracovní zkoušky ale trochu do pracovní části chovu patří, kterých se zúčastnilo v roce 2009 302 retrieverů.

 Pořadí nejúspěšnějších slídičů na zkouškách lovecké upotřebitelnosti v roce 2009:

1. NK Endy z Šilhanova chovu 2640 b., chovatel, majitel, vůdce Petr Šilhan;
MKVZ 460+CACT 300+SVP 100+CACT 300+HZ 200+BZH 244+BZ 124+LZ 360+PZ 252+ CACT 300
2. ASS Mendy Hadí vrch 2545 b., chovatel, majitel, vůdce Josef Štěpáník;
MKVZ 360+500CACIT+300CACT+100abs.+LZ 360+BZ 124+200res.CACT+SVP 100+CACT 300+PZ 201
3. ASS Icarr Dianin kámen 1746 b., chovatel Ing. Jaroslav Kostečka, Ph.D., majitel, vůdce Ing. Šárka Zádrapová;
VZ 455+BZH 284+LZ 317+CACT 300+BZ 124+rCACT200+SVP 66
4. AC Nero z Březnického Balkánu 1380 b., chovatel Martin Petráň, majitel, vůdce Ing. Jaroslav Šarman;
MKVZ 480 +CACIT 500 + CACT 300 +100 abs.
5. ASS Anny z Lipových dolin 1362 b., chovatel Milan Benda, majitel, vůdce Ing. Eva Laubeová;
PZ 232+CACT 300+SVP 66+LZ 337+VZ 427
6. AC Qida z Březnického Balkánu 1178 b., chovatel, majitel, vůdce Martin Petráň;
MKVZ 478+r.CACIT 400+r.CACT 200 +100 abs.
7. WSS Helga Jifex 1126 b., chovatel, majitel, vůdce Jindřich Fencl;
VZ 492+SVP 90+CACT 300+PZ 244

 Vyhodnocení nejúspěšnějších „pracovních“ retrieverů si vyhodnocuje sekce retrieverů sama. (Pohár ANKA - závěrka 31.3.2010)

březen 2010, Ing. Jan Horyna

ZPĚT

Section English Cocker Spaniel´s Section English Springer Spaniel´s Section Welsh Springer Spaniel´s Section Clumber Spaniel´s Section Retriever´s Sekce Německých křepeláků prozatím nemá vytvořeny stránky www.
Anglický kokršpaněl Anglický špringršpaněl Welššpringršpaněl Clumber španěl a ost. málopočetná plemena Retrívři Německý křepelák