ČMKJ - Klub chovatelů loveckých slídičů - sekce retrieverů

pořádá ve spolupráci

s OMS Karlovy Vary a VLS ČR s.p. Divize Karlovy Vary

I. Západočeské DERBY retrieverů

Klubové podzimní zkoušky a Klubové speciální zkoušky z vodní práce

o „Pohár ředitele VLS ČR s.p., divize Karlovy Vary“

(Nominace pro DERBY ČR 2010)

Oboje zkoušky se zadáním titulu CACT a res. CACT

dle platného zkušebního  řádu ČMMJ

Kyselka – Radošov 4.9. – 6.9.2009


Ředitel zkoušek : Ing. Petr Skočdopole 
Správce zkoušek : Pavel Míšek 
Ekonom : Ing. Jiří Šváb
Vrchní rozhodčí: Miroslav Pecháček

Program 4.9.2009:

Sraz účastníků:

Hotel, restaurace  kemp Na Špici Radošov ( http://naspici.ic.cz/ )

17.00 – 19.00 hod.

Presence

19.00 – 20.00 hod.

Veterinární prohlídka a rozlosování

Program 5.9.2009:

Sraz účastníků:

Hotel, restaurace  kemp Na Špici Radošov ( http://naspici.ic.cz/ )

07.30 – 08.00 hod.

Porada rozhodčích

08.00 – 08.30 hod.

Zahájení

08.30 – 17.00 hod.

Přejezd do honitby a posuzování

Program 6.9.2009:

Sraz účastníků:

Hotel, restaurace  kemp Na Špici Radošov ( http://naspici.ic.cz/ )

07.30 – 08.00 hod.

Porada rozhodčích

08.00 – 16.00 hod.

Přejezd do honitby a posuzování

18.00 – 18.30 hod.

Zakončení a vyhlášení výsledků

V honitbě je zajištěno občerstvení po celou dobu zkoušek.
Poplatek za zkoušky činí 2x1400,- Kč pro nečleny KCHLS, pro členy KCHLS sleva 50% -2x 700,-Kč 
a bude uhrazen složenkou typu C, na adresu:
 Ing. Jiří Šváb, Junácká 1621/13, 169 00 Praha 6, tel.: 603 498 387
Ekonom zkoušek obdrží poplatek současně s přihláškou nejpozději  do 25. 8. 2009 !
 V případě, že vůdce deklaruje členství v klubu, předloží doklad o zaplacení členského příspěvku při presenci účastníků zkoušek.
Přihláška bude zaregistrována pouze po zaplacení předepsaného poplatku.
Vložné je nevratné.
Při presenci zaplatí každý účastník 2x 200,- Kč za zvěř.

Podmínky soutěže

Zkouší se podle zkušebního řádu ČMMJ, platného od 1.1.2008 a to SZVP a PZ
DERBY jsou dvoudenní zkoušky a skládají se z PZ a SZVP. Vůdci musí být přihlášení na oba dny zkoušek. Platba je za každé zkoušky. Za každé zkoušky se vyhlašují výsledky, CACT a Res. CACT. (Vítěz jednotlivých zkoušek se nevyhlašuje.) Vítěz Derby se určuje za oboje zkoušky podle pořadí následovně. Sečte se pořadí u každého psa a pes s nejnižším součtem je Vítězem příslušného derby. V případě stejného součtu má výhodu pes, který se lépe umístil na podzimních zkouškách. Prvních x psů* se kvalifikuje na DERBY ČR, které proběhne následující rok formou MZPR aby mohl být zadán titul CACIT. Pokud se pes kvalifikuje z více Derby, platí kvalifikace z pořadí prvního, kde se kvalifikoval a postupuje další pes v pořadí. *podle počtu uspořádaných DERBY.)
1.       Za úspěšné absolvování SZVP a PZ obdrží každý účastník „Potvrzení o složení zkoušky psa z výkonu“ a výsledek bude zapsán do průkazu původu psa.
2.       V případě, že z jedné zkoušky pes neuspěje, bude zapsána pouze ta zkouška, ve které uspěl.

Kvalifikace na Derby ČR 2010:

Na Derby ČR 2010 se psi kvalifikují na jednotlivých Derby, pořádaných v roce 2009 tak, že plánovaný počet startujících na Derby 2010 (24 psů) se dělí počtem uspořádaných Derby v roce 2009 a vznikne počet kvalifikujících se psů na jednotlivých Derby v roce 2009. Při 4 Derby je kvalifikace 6 psů z každého Derby, při 6- ti Derby to jsou 4 psi. Při 5-ti uspořádaných Derby je to 5 psů z prvních čtyřech Derby a 4 psi z pátého Derby. Pátý pes z posledního pátého Derby se stává 1. náhradníkem. Na Derby 2010 se kvalifikuje ten pes v pořadí, který dosud kvalifikaci nezískal. V případě, že kvalifikovaný pes účast na Derby 2010 nepotvrdí, bude povolán další pes podle pořadí z Derby, na kterém se původně nominovaný kvalifikoval. V případě, že takto stanovenou nominací se nezíská počet 24 startujících psů, bude počet startujících nižší.

Veterinární podmínky:
  1. Předvedení psi musí být klinicky zdraví. Psi chovatelů z ČR musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem dle § 6, odst. 3, písm. b veterinárního zákona nebo platným pasem zvířete v zájmovém chovu. Psi chovatelů z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26.5.2003.
  2. V místě konání akce se mohou pohybovat jen ti psi, kteří prošli veterinární kontrolou a kteří mají předepsané veterinární doklady (potvrzení o očkování proti vzteklině).
    3.    Háravé feny a feny ve druhé polovině březosti nebudou připuštěny ke zkouškám.
Všeobecné pokyny:
Zkouší se podle platného zkušebního řádu ČMMJ.
Vůdce musí být vybaven:
    vodítkem přes rameno,
průkazem původu psa,
očkovacím průkazem, nebo PET pasem
musí znát zkušební řád a musí být odpovídajícím způsobem ustrojen
vůdci, který nebude mít střelnou zbraň, nebo nevlastní lovecký lístek bude přidělen střelec proti úplatě 2x 100 Kč.
Pořadatel neodpovídá za škody způsobené psem, nebo za ztrátu psa
 
 
SPONZOŘI TĚCHTO ZKOUŠEK
 
 
   
Martin Krajsa
AUTO-MOTO PNEU
Karlovy Vary
Petřina & Kučera
Prodej náhradních dílů
Karlovy Vary
 
Ubytování účastníků zkoušek lze zajistit: http://naspici.ic.cz/  
Nutná rezervace předem u správce zkoušek do 25.8.2009 ! 
(mobil 721 574 450, misek@artemis-gold.cz)

 

Sraz účastníků zkoušek je 4.9. 2009 v  kempu "Na Špici" Radošov v 17.00 hod. !!!
 
GPS : 50°15'58.437"N , 12°59'37.105"E
Kontakty:
VLS ČR s.p., Divize Karlovy Vary : http://www.vls.cz
Správce zkoušek: http://www.artemis-gold.cz
 
PŘIHLÁŠKA zde 
 
Přejeme mnoho úspěchů!
Na hojnou účast chovatelů retrievrů i příznivců myslivecké kynologie se těší pořadatelé !  

ZPĚT

Section English Cocker Spaniel´s Section English Springer Spaniel´s Section Welsh Springer Spaniel´s Section Clumber Spaniel´s Section Retriever´s Sekce Německých křepeláků prozatím nemá vytvořeny stránky www.
Anglický kokršpaněl Anglický špringršpaněl Welššpringršpaněl Clumber španěl a ost. málopočetná plemena Retrívři Německý křepelák