Klub chovatelů loveckých slídičů - sekce retrieverů
pořádá ve spolupráci
s OMS Karviná a MS Karviná - doly
I. SEVEROMORAVSKÉ DERBY RETRIEVERŮ
Speciální zkoušky z vodní práce retrieverů
a Podzimní zkoušky retrieverů
(nominace pro DERBY ČR 2010)
obě zkoušky se zadáním CACT a res. CACT
dle zkušebního  řádu ČMMJ
Karviná 6. - 7.6.2009


Ředitel zkoušek : Ing. Hana Němečková
Správce zkoušek : Marie Petrová
Ekonom : Ing. Jiří Šváb
Hlavní rozhodčí : Ing. Jan Horyna
 
Program :
6.6.2009
07.00 – 07.30 hod. presence  - Petřvald, restaurace Sokol
07.30 – 08.00 hod. porada rozhodčích
08.30 – 09.00 hod. zahájení, veterinární prohlídka a rozlosování
09.00 – 16.00 hod. posuzování v honitbě
16.30 – 17.00 hod. vyhlášení výsledků
7.6.2009
07.30 - 08.00 hod porada rozhodčích
08.00 - 08.30 hod. zahájení posuzování v honitbě
08.30 - 15.00 hod. posuzování v honitbě
17.00 - 17.30 hod. zakončení zkoušek a vyhlášení výsledků
 
Poplatek za zkoušky činí 2x 1400,- Kč pro nečleny KCHLS,
pro členy KCHLS sleva 50% - 2x 700,- Kč
a bude uhrazen složenkou typu C, na adresu :
 Ing. Jiří Šváb, Junácká 1621/13, 169 00 Praha 6
 tel.: 603 498 387
Ekonom zkoušek obdrží poplatek součastně s přihláškou nejpozději  do15.5.2009!
 V případě, že vůdce deklaruje členství v klubu,
předloží doklad o zaplacení členského příspěvku při presenci účastníků zkoušek.
Přihláška bude zaregistrována pouze po zaplacení předepsaného poplatku. Vložné je nevratné.
Při presenci zaplatí každý účastník 2x 200,- Kč příplatek za zvěř.
Stravování zajištěno. Obědy pro vůdce již v ceně zkoušek. 

Podmínky soutěže

Zkouší se podle zkušebního řádu ČMMJ, platného od 1.1.2008 a to SZVP a PZ

1.       Součet bodů z obou zkoušek se rovná umístění na pořadí I. ročníku Severočeského derby. (nominace pro DERBY ČR 2010 - DERBY jsou dvoudenní zkoušky a skládají se z PZ a SZVP. Vůdci musí být přihlášení na oba dny zkoušek. Platba je za každé zkoušky. Za každé zkoušky se vyhlašují výsledky a CACTové. Vítěz Derby se určuje za oboje zkoušky podle pořadí následovně. Sečte se pořadí u každého psa a pes s nejnižším součtem je Vítězem příslušného derby. V případě stejného součtu má výhodu pes, který se lépe umístil na podzimních zkouškách. Prvních x psů* se kvalifikuje na DERBY ČR, které proběhne následující rok formou MZPR aby mohl být zadán titul CACIT. Pokud se pes kvalifikuje z více Derby, platí kvalifikace z pořadí prvního, kde se kvalifikoval a postupuje další pes v pořadí. *podle počtu uspořádaných DERBY.)

2.       Za úspěšné absolvování SZVP a PZ obdrží každý účastník „Potvrzení o složení zkoušky psa z výkonu“ a výsledek bude zapsán do průkazu původu psa.

3.       V případě, že z jedné zkoušky pes neuspěje, bude zapsána pouze ta zkouška, ve které uspěl.

Veterinární podmínky:

  1. Při přejímce psa bude vyžadován platný očkovací průkaz, nebo PET pas, v němž se potvrzuje, že pes byl očkován proti vzteklině, psince, parvoviroze a infekční hepatitidě v době ne kratší třiceti dnů a ne delší jednoho roku.
  2. Háravé feny a feny ve druhé polovině březosti nebudou připuštěny ke zkouškám.

Všeobecné pokyny:

Zkouší se podle platného zkušebního řádu ČMMJ.
Vůdce musí být vybaven:
v   vodítkem přes rameno,
v   průkazem původu psa,
v   očkovacím průkazem, nebo PET pasem
v musí znát zkušební řád a musí být odpovídajícím způsobem ustrojen
v vůdci, který nebude mít střelnou zbraň, nebo nevlastní lovecký lístek bude přidělen střelec proti úplatě 100 Kč.
 

Pořadatel neodpovídá za škody způsobené psem, nebo za ztrátu psa.

 
Ubytování:  http://www.ubytovani-ubytovna-karvina.cz / tel.  596 314 214
 
Trasa vede ve směru od Ostravy do Karviné. Z kruhového objezdu v obci Petřvald odbočit na ulici Gen. Svobody, po cca 100 m je restaurace Sokol.
Sraz je 6.6.2009 v 7.00.hod. v restauraci SOKOL v Petřvaldě!!!
GPS souřadnice: Loc: 49°49'55.247"N, 18°23'33.76"E

 
PŘIHLÁŠKA zde 
 
Na hojnou účast chovatelů loveckých retrievrů i příznivců myslivecké kynologie se těší pořadatelé !
 

ZPĚT

 
Section English Cocker Spaniel´s Section English Springer Spaniel´s Section Welsh Springer Spaniel´s Section Clumber Spaniel´s Section Retriever´s Sekce Německých křepeláků prozatím nemá vytvořeny stránky www.
Anglický kokršpaněl Anglický špringršpaněl Welššpringršpaněl Clumber španěl Retrívři Německý křepelák