Klub chovatelů loveckých slídičů,
OMS Vyškov a MS Střela Švábenice
Klubové speciální zkoušky z vodní práce
slídičů a retrieverů
se zadáním titulu CACT a res. CACT
6.7. 2008 Švábenice
Vrchní rozhodčí Ing. Jan Horyna


Výsledky - Ing. Jan Horyna
Účastníci - Foto Ing. Jan Horyna
Vítězové - Foto Ing. Jan Horyna
Obrazem - Foto Ing. Jan Horyna a p. Zádrapová
 
  jméno psa vůdce pl.

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 body cena titul
1. Awendy Belle Moravia Mgr. Radka Ulmannová LR 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 136 I.R Vítěz zkoušek, CACT
2. Bastien z Hájeckých lovišť Jana Baštová GR 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 136 I.R CACT
3. Vagabound od Himalájského cedru Bc. Zdeňka Vašková LR 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 136 I.R res. CACT
4. Engie od Jaloviska MVDr. Jana Kolevská LR 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 136 I.R   
5. Doris Sarblet Iveta Veselá LR 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 136 I.   
6. Deni Bri-col Black and White Eva Horká LR 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 132 I.   
7. Bakari Cash Libami Libor Trněný CBR 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 126 I. CACT
8. Largo z Březenských revírů Jiří Studýnka NK 3 4 4 4 4 4 X X X X 96 I. CACT
9. Nero z Březnického Balkánu  Ing. Jaroslav Šarman AC 4 4 4 4 1 4 X X X X 94 II.  
10. Bennet z Kotárských luk Petra Kovářová NSR 4 4 4 4 4 2 4 4 3 3 122 II.  
11. Uli Dark Star Sable Blues  Mgr. Lenka Herbrichová LR 4 3 4 4 4 4 3 4 2 3 120 II.   
12. Bessy od Dubu Trojáku Pavel Marván LR 4 3 4 4 4 3 3 4 3 1 116 II.   
13. Cyr od Zelené chaty  Martin Lukáš NK 3 2 4 4 1 4 X X X X 82 II.  
14. Grand Prix Royal Standard  Vladana Videcká LR 4 3 4 4 4 1 4 2 3 2 108 III.  
  Endy z Dolánských látek Radek Slezáček LR x x x x x 1 0 x x x neobstál
  Bellis z Lovoše Petra Golinovská ASS x 0 3 4 x x X X X X

neobstál

  Barry Bohemia Jewellery Martin Lukáš ASS x x 3 x x x X X X X odvolal pro ind. psa
   Baddy Bohemia Jewellery Martin Lukáš ASS x x 3 0 x x X X X X neobstál
 
Discipliny slídiči: 
1. Ochota k práci v hluboké vodě, 2. Přinášení kachny z hluboké vody, 3. Nahánění a  dohledávka střelené,  nebo postřelené kachny v rákosí, 4. Dohledávka kachny v rákosí, 5. Chování na stanovišti, 6. Poslušnost
Discipliny retrievři: 
1. Přinášení 2 kachen z hluboké vody – handling, 2. Přinášení kachny z hluboké vody, 3. Práce v rákosí, 4.Dohledávka pohozené kachny, 5. Chování po výstřelu, 6. Paměť k aportu – marking, 7. Přinášení, 8. Vodění psa, 9. Poslušnost a ovladatelnost, 10. Chování na stanovišti
 
Rozhodčí: Branko Danielovský, Jaroslav Schejbal, Alois Havrlant, Jan Derka, Mgr. Milan Hampl, Milan Brnovjak
 
Rozstřel u retrieverů byl na disciplině dohledávka kachny v rákosí; stanoveno pořadí: 1. místo los 12, 2. místo los 15, 3. místo los 10, 4. místo los 8
Ze soudcovských tabulek sestavil: Ing. Jan Horyna

 ZPĚT

Section English Cocker Spaniel´s Section English Springer Spaniel´s Section Welsh Springer Spaniel´s Section Clumber Spaniel´s Section Retriever´s Sekce Německých křepeláků prozatím nemá vytvořeny stránky www.
Anglický kokršpaněl Anglický špringršpaněl Welššpringršpaněl Clumber španěl Retrívři Německý křepelák