Klub chovatelů loveckých slídičů,
OMS Vyškov a MS Střela Švábenice 
Klubové lesní zkoušky
se zadáním titulu CACT a res. CACT
dle platného zkušebního  řádu ČMMJ
Švábenice – 5.7. 2008
Vrchní rozhodčí Ing. Jan Horyna


Výsledky - Ing. Jan Horyna
Účastníci -Foto Ing. Jan Horyna
Vítězové - Foto Ing. Jan Horyna
Obrazem - Foto Ing. Jan Horyna a p. Zádrapová
 

jméno psa

vůdce

plem.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 body cena

titul

1. Fabio Junior Mahikan Lenka Haklová GR 4 3 4 4 4 4H 4 4 4 4 4 4 3 X 233 I. Vítěz zkoušek, CACT
2. Vagabound od Himalájského cedru  Bc. Zdeňka Vašková LR 4 4 4 4 4 4V 4 4 4 4 4 3 4 X 228 I. CACT
3. Uli Dark Star Sable Blues  Mgr. Lenka Herbrichová LR 4 3 4 4 4 4V 4 4 4 4 4 3 4 X 223 I. res. CACT
4. Cyr od Zelené chaty  Martin Lukáš NK 4 4 4 4 4 4/7 4 4 4 4 3 4V 4 4 346 I. CACT
5. Engie od Jaloviska MVDr. Jana Kolevská LR 4 4 4 4 4 3V 4 4 4 4 4 4 3 x 221 I.  
6. Barry Bohemia Jewellery  Martin Lukáš ASS 4 4 4 4 4 2/7 4 4 4 4 4 4V 3 4 338 II.   
7. Bastien z Hájeckých lovišť  Jana Baštová GR 4 4 4 4 4 2V 3 4 4 4 4 3 4 X 216 II.   
8. Bellis z Lovoše Petra Golinovská ASS 4 3 4 4 4 2/7 4 3 4 4 4 4V 3 4 319 II.   
9. Avril od Syenitových skal  Jana Prašivková GR 4 4 4 4 4 3V 4 4 4 4 4 1 4 X

215

III.  
10. Doris Sarblet Iveta Veselá LR 4 4 1 4 4 4V 4 4 4 4 4 1 4 X 205 III.   
11. Baddy Bohemia Jewellery Martin Lukáš ASS 4 4 4 4 4 2/7 4 3 2 2 1 4V 4 4 287 III.    
  Aris Merylic Jana Velebová WSS x x x x x x x x x x x x x x nenastoupil
Discipliny slídiči: 
1. Nos, 2. Hlasitost, 3. Poslušnost a ovladatelnost, 4. Chování po výstřelu, 5. Vodění na řemeni, 6. Nahánění z odložení(9), od nohy(7), 7. Slídění, 8. Stopa živé zvěře, 9. Dohledávka a přinášení pernaté, 10. Vlečka se srstnatou zvěří, 11. Šoulačka, 12. Barva a) hlasič, oznamovač b) vodič, 13. Odložení, 14. Klid na stanovišti
Discipliny retrievři: 
1. Nos, 2. Slídění s dohledávkou, 3. Přinášení vlečené pernaté, 4. Přinášení vlečené srstnaté, 5. Následování, 6. Práce na barvě spárkaté zvěře a) vodič(5), b) oznamovač(7), c) hlasič(8), 7. Chování na stanovišti, 8. Odložení, 9. Chování po výstřelu, 10. Poslušnost a ovladatelnost, 11. Vodění psa, 12. Paměť k aportu – marking, 13. Přinášení
Rozhodčí: Branko Danielovský, Jaroslav Schejbal, Alois Havrlant, Jan Derka, Mgr. Milan Hampl, Milan Brnovják, Ing. Jaroslav Šarman
 
Ze soudcovských tabulek sestavil: Ing. Jan Horyna

 ZPĚT

Section English Cocker Spaniel´s Section English Springer Spaniel´s Section Welsh Springer Spaniel´s Section Clumber Spaniel´s Section Retriever´s Sekce Německých křepeláků prozatím nemá vytvořeny stránky www.
Anglický kokršpaněl Anglický špringršpaněl Welššpringršpaněl Clumber španěl Retrívři Německý křepelák