Klub chovatelů loveckých slídičů - sekce retrieverů
OMS Kutná Hora a MS Roháč - Malešov
IV. ročník soutěže o Pohár Světa myslivosti
Klubové speciální zkoušky z vodní práce
Klubové podzimní zkoušky
se zadáním titulu CACT a res. CACT
Malešov 11. - 12.8. 2007


Klubové zkoušky z vodní práce retrieverů - výsledky
Klubové zkoušky z vodní práce slídičů - výsledky
Klubové podzimní zkoušky retrieverů - výsledky
Klubové podzimní zkoušky slídičů - výsledky
Obrazem 11.8.2007 - Ing. Jan Horyna
Obrazem 12.8.2007 - Ing. Jan Horyna
 
IV. ročník soutěže o "Pohár Světa myslivosti" - Klubové podzimní zkoušky (CACT)
a Klubové speciální zkoušky z vodní práce (CACT) slídičů a retrieverů.

Ve dnech 11. a 12.8.2007 uspořádal Klub chovatelů loveckých slídičů ve spolupráci s OMS ČMMJ Kutná Hora v honitbě MS „Roháč“ Malešov Klubové podzimní zkoušky a Klubové speciální zkoušky z vodní práce slídičů a retrieverů, jejichž výsledky se započítávaly do IV. ročníku soutěže o Pohár Světa myslivosti. Soutěž byla vypsána pro všechna plemena psů, která Klub chovatelů loveckých slídičů zastřešuje. Aby měli slídiči a retrieveři stejné podmínky z důvodu rozdílného počtu disciplin na podzimních zkouškách i speciálních zkouškách z vodní práce, pořadí v soutěži o Pohár Světa myslivosti se určilo v souladu s propozicemi podle procentuelního výsledku daného jedince utvořeného z dosažených bodů a vztaženého k maximálnímu počtu bodů v daném plemeni. Aby mohli pořadatelé vyhovět co největšímu počtu zájemců o účast na této soutěži, byly zkoušky rozděleny podle plemen na zkoušky slídičů a zkoušky retrieverů. V sobotu se při nástupu představilo 24 retrieverů, kteří plnili discipliny podzimních zkoušek a 12 loveckých slídičů, pro které byly připraveny discipliny speciálních zkoušek z vodní práce. V neděli pak si tato lovecká plemena druhy zkoušek vyměnila.

     Slavnostní nástup otevřel přivítáním všech účastníků a krátkým projevem ředitel zkoušek Vladimír Lodinský. S průběhem zkoušek seznámil přítomné vrchní rozhodčí pro podzimní zkoušky retrieverů Jan Erhart z OMS České Budějovice. Představil své kolegy, rozhodcovský sbor, který posuzoval ve 4 skupinách. Tvořili jej Ing. Irena Erhartová z OMS České Budějovice, Branko Danielovský a Ing. Jarmila Jindřichovská z OMS Chrudim, Josef Veselý z OMS Kutná Hora, Milan Řezníček, Milan Nosek a MVDr. Josef Nosek z OMS Semily a Josef Ouzký z OMS Hradec Králové. Slova vrchního rozhodčího J. Erharta doplnil vrchní rozhodčí speciálních zkoušek z vodní práce slídičů Jaroslav Šembera z pořadatelského OMS. I on seznámil se svými kolegy rozhodčími pro zkoušky slídičů. Byli jimi Ing. Miroslav Studený z OMS Pardubice, Václav Procházka z OMS Nymburk, Milan Benda a Josef Sojka z OMS Beroun. Po kontrole tetovacích čísel a losování do jednotlivých skupin se všichni rozjeli dle pokynů pořadatelů do jednotlivých částí honitby k plnění stanovených disciplin.

     Všichni startující se samozřejmě snaží přivést své svěřence ke zkouškám v co nejlepší kondici a co nejlépe připravené. To, že ne pokaždé se podaří každému jedinci v rozhodující chvíli na zkouškách předvést vše, co jej jeho vůdce naučil, všichni známe. Nervozita vůdců se snadno přenese na pejska, který vycítí, že se děje něco mimořádného. Nebylo tomu jinak i letos v Malešově, na 4. ročníku soutěže o Pohár Světa myslivosti.

     Podzimních zkoušek retrieverů se zúčastnil plný počet 24 startujících. Obstálo 15. 10x byla zadána I. cena, 4x II. cena a 1x III. cena. Vítězem podzimních zkoušek se s plným počtem 188 bodů stal pes GR Akim z Královských teras, vedený Bc. Jarmilou Pokornou z Brna, I. cena, CACT. Na 2. místě doběhla fena LR Bailie Pohoda, vedená Mgr. Petrou Otevřelovou z Prahy, 184 bodů, CACT. 3. místo s počtem bodů 183, I. cena, res. CACT, obsadila po rozstřelu fena GR Annie ze Sechova, vedená Mgr. Zuzanou Mandelovou z Prahy.

     Slídiči první den plnili discipliny speciálních zkoušek z vodní práce.  Z 12 startujících obstáli pouze 4,  kdy ve většině případů se startující nedokázali vyrovnat s disciplinou dohledávka kachny pohozené v rákosí, která tak zavinila konec nadějí na větší úspěch v této soutěži. Nejlépe se s nástrahami speciálních zkoušek z vodní práce slídičů (zkoušených podle zkušebního řádu ohařů) vyrovnal pes WSS Aris Merylic Marie Uhrové z Brna, kterého k vítězství, I. ceně a titulu CACT s 98 body přivedl Zdeněk Veleba. 2. místo získala pokračovatelka pracovně velmi úspěšné chovatelské stanice velššpringršpanělů Jifex Gabi, kterou k tomuto výsledku, I. ceně, res. CACT s 90 body přivedl sám chovatel Jindřich Fencl z České Břízy. Na 3. místě s 86 body, v I. ceně a s titulem CACT skončila fena ASS Karma Hadí vrch, vedená svým chovatelem Josefem Štěpáníkem ze Štěpánkovic.

     V neděli 12.8.2007 byly stejnými pořadateli uspořádány klubové speciální zkoušky z vodní práce retrieverů a pro slídiče byly uspořádány podzimní zkoušky. Nástupu se zúčastnilo 22 retrieverů z 24 přihlášených a 8 loveckých slídičů z 11 přihlášených. Soudcovský sbor nastoupil pouze se třemi změnami, vrchním rozhodčím podzimních zkoušek slídičů byl Milan Benda, soudcovský sbor slídičů doplnil Josef Ouzký a jeho místo v soudcovském sboru retrieverů doplnil Jaroslav Schejbal z OMS Chrudim.

     I v neděli byli zkoušky připraveny s veškerou péčí a náročností jak se na takovouto celostátní klubovou soutěž patří. I v tento den jsme byli svědky vynikajících výkonů ale na druhé straně i zklamání a někdy i překvapeni z náročnosti posuzování, které však vždy odpovídalo požadavkům zkušebního řádu.

     Z 22 retrieverů ukončilo zdárně speciální zkoušky z vodní práce 13  jedinců a 9 zkoušky nedokončilo. 8x byla zadána I. cena, 3x II. cena a 2x III. cena.

     Vítězem klubových speciálních zkoušek z vodní práce retrieverů se s plným počtem 136 bodů po rozstřelu stala fena GR Annie ze Sechova, I. cena, CACT, vedená opět Mgr. Mandelovou. 2. skončil vítěz sobotních PZ pes GR Akim z Královských teras, I. cena, 136 bodů, res. CACT, vedený Bc. Pokornou. Na 3. místě stále s plným počtem 136 bodů doběhl pes GR Dasty Chlupaté štěstí, I. cena, vedený Simonou Alwanovou z Bystřice nad Perštejnem.    

     Vítězem klubových podzimních zkoušek slídičů se stal jediný zástupce plemene NK fena Ajka Černohorský kout, kterou k vítězství, I. ceně, titulu CACT se ziskem 238 bodů přivedl Zdeněk Šimánek z Havlíčkova Brodu. Na 2. místě již ve II. ceně doběhla fena AC Beatrice z Kutnohoských vrchů, 222 bodů, vedená Vlastimilem Kuželem z Kutné Hory a 3. místo obsadil pes ASS Dino od Stroupinského potoka, III. cena, 225 bodů, kterého k tomuto výsledku dovedla Eva Prouzová z Týniště nad Orlicí.

     Do soutěže o Pohár Světa myslivosti, této velmi náročné dvoudenní soutěže se zapojilo 46 vůdců slídičů a retrieverů, dá se říci z celé republiky. Tímto vysokým zájmem vůdců o účast již patří soutěž o Pohár Světa myslivosti mezi nejpočetnější akce lovecké kynologie ve výkonu u nás vůbec. 66 předvedených psů na zkouškách výkonu během dvou dnů, to se nevidí každý den.

     Nyní již k celkovým výsledkům. Ač se to zdá neuvěřitelně nízké číslo, ale pouze 8 účastníkům z již zmiňovaných 46 se podařilo uspět ve zkouškách po oba dva dny a z těchto 8 úspěšných vzešli samozřejmě i nejúspěšnější. Vítězem 4. ročníku soutěže o Pohár Světa myslivosti se stal po loňském 2. místě s plným počtem 324 bodů pes GR Akim z Královských teras, vedený Bc. Jarmilou Pokornou z Brna. Na 2. místě skončila vítězka SVP fena GR Annie ze Sechova, vedená Mgr. Mandelovou, která získala 319 bodů. 3. místo získal pes LR Roulette Cashier v.d. Weeward Aleny Klečkové, kterého k zisku 315 bodů přivedl Miloslav Šafařík ze Slovče.

     Pro všechny úspěšné absolventy jednotlivých druhů zkoušek i pro celkově nejúspěšnější v soutěži o Pohár Světa myslivosti připravili pořadatelé upomínkové ceny a dárky. Firma Purina Pro Plan věnovala pro nejúspěšnější absolventy všech 4 zkoušek i pro celkově nejlepší hodnotné ceny v podobě vzorků svého vysoce kvalitního krmiva. Celkový vítěz obdržel Pohár a věcnou cenu redakce časopisu Svět myslivosti, 2. v pořadí grafický list s hlavou srnce, kterou věnoval OMS Kutná Hora, 3. v celkovém pořadí obdržel jako nejúspěšnější majitel loveckého lístku odlov daňka, který pro tuto soutěž pořadatelé získali. 

     Celkově je možné říci, že se v podstatě opakovala situace z loňského 3. ročníku tím, že oba dny byly ve znamení vynikajících výkonů především zástupců zlatých retrieverů, kteří jak počtem tak zejména předvedenými výkony poněkud nechali za sebou v myslivosti častěji využívané a na soutěžích zpravidla úspěšnější labradorské retrievery. Rovněž i ze zástupců slídičů se mohli se zlatými retrievry srovnávat svými výkony jen ti nejlepší. 

     Závěrem mi dovolte poděkovat všem organizátorům a pořadatelům za uspořádání této organizačně velmi náročné akce, Redakční radě Světa myslivosti a Vydavatelství Lesnická práce s. r.o. za patronát nad celou akcí, vůdcům za přípravu pejsků, rozhodčím za objektivní a nestranné posuzování a všem jmenovaným i nejmenovaným partnerům za ceny a upomínkové předměty. Ukazuje se, že se založila úspěšná tradice akce v tomto prázdninovém čase, na kterou rádi jezdí vůdci slídičů a retrieverů ze všech koutů republiky, aby předvedli vynikající výkony svých svěřenců při plnění disciplín podzimních zkoušek a speciálních zkoušek z vodní práce. Klubové zkoušky z výkonu psů loveckých plemen slídičů a retrieverů již dávno nejsou prostředkem k získání lovecké upotřebitelnosti, ale příležitostí k setkávání přátel lovecké kynologie a k prestižnímu předvedení vycvičenosti svých svěřenců. Máme za sebou 4. ročník soutěže o Pohár Světa myslivosti. Věřím, že všichni účastníci si vyznačí víkend uprostřed srpna v příštím roce a že se všichni setkáme v Malešově na 5. ročníku soutěže o Pohár Světa myslivosti.                                                                                        

                                                                              Ing. Jan Horyna, výcvikář KCHLS

 

    

ZPĚT

Section English Cocker Spaniel´s Section English Springer Spaniel´s Section Welsh Springer Spaniel´s Section Clumber Spaniel´s Section Retriever´s Sekce Německých křepeláků prozatím nemá vytvořeny stránky www.
Anglický kokršpaněl Anglický špringršpaněl Welššpringršpaněl Clumber španěl Retrívři Německý křepelák