Klub chovatelů loveckých slídičů
s OMS Rakovník a bažantnicí Řevničov
KLUBOVÉ LESNÍ ZKOUŠKY
se zadáním titulu CACT a res. CACT
dle platného zkušebního  řádu ČMMJ
Řevničov – 27.5.2007


Výsledky
Účastníci - foto M. Šírová
Obrazem - foto M. Šírová
Klubové lesní zkoušky retrieverů (se zadáním titulu CACT)
  plem. jméno psa vůdce 1 2 3 4 5 6a 6b 6c 7 8 9 10 11 12 13 body % cena titul
1. GR NATALI od Kovářovské hůrky Němcová Ivana 4 4 4 4 4 x 4 x 4 4 4 4 3 4 4 238 97,54 I. CACT, Vítěz zkoušek
2. GR WRANGLER Misantos Míšek Antonín 4 4 4 4 4 4 x x 4 4 4 4 4 4 4 234* 95,90 I. res. CACT
3. LR PETITE FLEUR Misantos Míšek Antonín 4 4 4 4 4 x 4 x 4 4 4 4 4 4 3 234 95,90 I. CACT
4. GR DASTY Chlupaté štěstí Horáček Miroslav 4 4 4 4 4 4 x x 4 4 4 4 4 4 4 232 95,08 I.  
5. GR DARCY the Dream Team Jirásková Martina MVDr. 4 4 4 4 4 4 x x 4 4 4 4 4 4 4 232 95,08 I.  
6. LR AMY BLACK z Vltavotýnských lesů Brom Jan 4 4 4 4 4 4 x x 4 4 4 4 2 4 4 228 93,44 I. res. CACT
7. GR BRIGITTE of Dream Team Jirásková Martina MVDr. 4 4 4 4 4 4 x x 4 4 4 4 4 4 3 226 92,62 I.  
8. LR Evening Star Royal Standard Zelníček Karel RNDr. 4 4 4 4 2 3 x x 4 4 4 4 2 4 3 209 85,66 II.  
9. LR ARGO Bohemian Jewel Sečová Denisa 4 4 4 4 4 4 x x 1 4 4 3 4 4 3 214 87,70 III.  
10. LR ZOYA od Himalájského cedru Vampula Petr Ing. 3 3 4 4 3 4 x x 3 3 4 4 1 4 3 198 81,15 III.  
    GR SAMUEL Chlupaté štěstí Kantorová Jiřina                     0           neuspěl 
  GR  ANNIE ze Sechova Mandelová Zuzana Mgr.             x x 0               neuspěl
  LR BAILIE Pohoda   Otevřelová Petra Mgr.           0 x x                odstoupila
   GR ARAMIS od Dívčího skoku Zelenková Markéta       0                       neuspěl
 
Klubové lesní zkoušky slídičů (se zadáním titulu CACT)
  plem.

jméno psa

vůdce

1 2 3 4 5 6a 6b 7 8 9 10 11 12a 12b 13 14 body cena titul
   AC EDGAR HENRY Dobkov Krčmářová Alena                     0           neuspěl 

  * vodič na volno - +2 body

 
Discipliny
- retrievři: 1 – nos, 2 – slídění s dohledávkou, 3 – přinášení vlečené pernaté, 4 – přinášení vlečené srstnaté, 5 – následování, 6a – práce na barvě spárkaté zvěře - vodič, 6b – práce na barvě spárkaté zvěře - oznamovač, 6c – práce na barvě spárkaté zvěře - hlásič,  7 – chování na stanovišti, 8 – odložení, 9 - chování po výstřelu, 10 - poslušnost a ovladatelnost, 11 - vodění psa, 12 - paměť k aportu - marking, 13 - přinášení

 - slídiči: 1 – nos, 2 – hlasitost, 3 – poslušnost a ovladatelnost, 4 – chování po výstřelu, 5 – vodění na řemeni, 6a - nahánění z odložení, 6b - nahánění od nohy, 7 – slídění, 8 – stopa živé zvěře, 9 – dohledávka a přinášení pernaté, 10 - vlečka se srstnatou zvěří, 11 - šoulačka, 12a - barva - hlásič, oznamovač, 12b - barva - vodič, 13 - odložení, 14 - klid na stanovišti 

 ZPĚT

Section English Cocker Spaniel´s Section English Springer Spaniel´s Section Welsh Springer Spaniel´s Section Clumber Spaniel´s Section Retriever´s Sekce Německých křepeláků prozatím nemá vytvořeny stránky www.
Anglický kokršpaněl Anglický špringršpaněl Welššpringršpaněl Clumber španěl Retrívři Německý křepelák