o POHÁR SVĚTA MYSLIVOSTI
Klubové podzimní zkoušky
Klubové speciální zkoušky z vodní práce
se zadáním CACT a res. CACT
12.-13.8.2006 Malešov, OMS Kutná Hora


KPZ - výsledky
KSZVP - výsledky
III. Pohár Světa myslivosti - výsledky
Příspěvěk - Ing. Jan Horyna
III. Pohár Světa myslivosti obrazem - foto Lucie Hančarová
  
Klubové podzimní zkoušky (CACT) a klubové speciální zkoušky z vodní práce  (CACT) slídičů a retrieverů,
III.ročník soutěže o Pohár Světa myslivosti

    Ve dnech 12. a 13.8.2006 uspořádal Klub chovatelů loveckých slídičů ve spolupráci s OMS ČMMJ Kutná Hora v honitbě MS „Roháč“ Malešov klubové podzimní zkoušky a klubové speciální zkoušky z vodní práce slídičů a retrieverů, jejichž výsledky se započítávaly do III. ročníku soutěže o Pohár Světa myslivosti. Soutěž byla vypsána pro všechna plemena psů, která Klub chovatelů loveckých slídičů zastřešuje. Do soutěže se nominovali psi, kteří se zúčastnili obou zkoušek.

     Nástupu při zahájení podzimních zkoušek 12.8.2006 se zúčastnilo 23 loveckých slídičů a retrieverů, představitelů celkem 7 plemen. Ze slídičů jsou tradičními účastníky angličtí špringršpanělé, kterých nastoupilo 8, dále se zúčastnili 3  němečtí křepeláci a počet slídičů doplnil 1 velššpringršpaněl. V letošním ročníku se ve stejném počtu 12 jedinců představila 3 plemena retrieverů - zlatí retrievři v počtu 7, 4 labradorští a 1 zástupce plemene flat coated retriever. Na těchto podzimních zkouškách zástupci slídičů tvořili polovinu startovního pole přesto, že na jiných zkouškách pořádaných Klubem chovatelů loveckých slídičů již začíná převládat počet retrievrů všech plemen zejména díky nadšeným a pro výcvik zapálených vůdkyň, nemyslivkyň.

     Slavnostní nástup otevřel přivítáním všech účastníků a krátkým projevem ředitel zkoušek p. Vladimír Lodinský. S průběhem zkoušek seznámil přítomné vrchní rozhodčí p. Jan Erhart z OMS České Budějovice. Představil své kolegy, rozhodcovský sbor, který posuzoval ve 4 skupinách. Tvořili jej Ing. Irena Erhartová z OMS České Budějovice, Branko Danielovský, Jaroslav Schejbal a Ing. Jarmila Jindřichovská z OMS Chrudim, Ing. Miroslav Studený z OMS Pardubice, Josef Veselý z OMS Kutná Hora, Václav Procházka z OMS Nymburk a Milan Řezníček z OMS Semily. Po kontrole tetovacích čísel a losování do jednotlivých skupin se všichni rozjeli dle pokynů pořadatelů do jednotlivých částí honitby k plnění stanovených disciplin.

     Z 23 účastníků úspěšně dokončilo 15 pejsků i když díky přesnému posuzování s různými výsledky. 10x byla udělena I.cena, 1x II. cena a 4x III. cena. Zadalo se 6 titulů CACT a 2x res. CACT. 8 pejsků nedokončilo. 4x bylo příčinou neúspěchu přinášení, 4 vůdci své psy odvolali pro indispozici pejska nebo vůdce.

     Vítězem klubových podzimních zkoušek se stal pes GR Dasty Chlupaté štěstí, vedený Simonou Alwanovou z Bystřice nad Perštejnem, který získal I. cenu, CACT a jako jediný maximální počet 188 bodů. Na 2. místě se umístila po rozstřelu na vlečce s pernatou fena GR Aireen Brdské zlato, vedená MVDr. Libuší Štorkovou z Příbrami, I. cena, res. CACT a 183 bodů. 3. místo získal pes GR Conny od Hradu Veveří, vedený Monikou Schusserovou z Prahy, I. cena a stejný počet 183 bodů.

     Mezi slídiči si prvá 3 místa rozdělili zástupci 3 plemen v pořadí 1. místo fena WSS Gabi Jifex, vedená Jindřichem Fenclem z České Břízy, I. cena, CACT a 245 bodů, 2. místo fena NK Dona z Šilhanova chovu, vedená Petrem Šilhanem z Mariánských Lázní, I. cena, CACT a rovněž 245 bodů, 3. místo pes ASS Dino od Stroupinského potoka, vedený Evou Prouzovou z Týniště nad Orlicí, I. cena, CACT a 234 bodů.

     Další tituly na PZ získali:

Fena LR Beauty z Bouřné, vůdce Jan Jelínek z Prahy, CACT, I. cena a 182 bodů
Fena LR Bailie Pohoda, vůdce Petra Otevřelová z Prahy, res. CACT, I. cena a 175 bodů
Pes FCR Moonstruck Rumble Fish, vůdce Zdeněk Průša z Vinic, CACT, I. cena a 174 bodů.          

     Druhý den 13.8.2006 byly stejnými pořadateli uspořádány klubové speciální zkoušky z vodní práce slídičů a retrieverů. Nástupu se zúčastnilo 23 loveckých slídičů a retrieverů. Zastoupení jednotlivých plemen bylo následující: 10 slídičů – 6 ASS, 2 NK a 2 WSS a 13 retrievrů – 9 GR a 4 LR. Po přivítání všech účastníků jménem pořadatelů ředitelem zkoušek Vladimírem Lodinským seznámil vrchní rozhodčí Jan Erhart přítomné s průběhem zkoušek. Po nezbytném losování se všichni rozjeli do honitby k rybníkům, kde celé zkoušky proběhly. Rozhodcovský sbor tvořili stejní rozhodčí jako na podzimních zkouškách s jedinou změnou kdy místo Václav Procházky posuzoval Ing. Jan Horyna z OMS Jičín.

     Všichni přítomní byli svědky celé řady velmi dobrých výkonů zúčastněných pejsků i když ne všem se podařilo uspět. Z 23 účastníků uspělo 16. 14x byla udělena I. cena a 1x II. cena a 1x III. cena. Na neúspěchu 7 účastníků se podílela ve dvou případech dohledávka kachny, ve dvou případech neklid na stanovišti, rovněž ve dvou případech přinášení a 1 pes neprokázal dostatečnou práci v rákosí.

     Vítězkou klubových speciálních zkoušek z vodní práce se stala po rozstřelu na disciplině přinášení 2 kachen z hluboké vody fena GR A'Michelle Excellent Étincelant, vedená Pavlou Koukolovou z Prahy, I. cena, CACT s maximálními 136 body. Fenka tak potvrdila předpoklady výborné soutěžní budoucnosti pod vedením své majitelky a chovatelky, které avizovala svým výkonem již při zkouškách vloh. Na druhém místě se umístil pes GR Akim z Královských teras, vedený Bc. Jarmilou Pokornou z Brna, I. cena, res. CACT, 136 bodů. 3. místo po rozstřelu obsadil pes GR Conny od Hradu Veveří, vedený Monikou Schusserovou z Prahy, I. cena a rovněž 136 bodů. Mezi slídiči byl nejúspěšnější pes ASS Aran od Stroupinského potoka, vedený Petrou Golinovskou z Ústí nad Labem, I. cena, CACT, který dosáhl maximálního počtu 100 bodů. Na 2. místě skončila fena ASS Ayleen Hunters Creek, vedená Ing. Jiřím Večeřem z Malých Svatoňovic, I. cena, res. CACT a stejný počet 100 bodů. 3. místo získala fena NK Cira ze Štětské vinice, vedená rovněž Petrou Golinovskou, I. cena, CACT a 95 bodů.

     Další tituly na KSVP získali:

Fena LR Bailie Pohoda, vedená Petrou Otevřelovou, I. cena, CACT, 134 bodů
Pes LR Aldamity Knight Rider, vedený Karlem Jedličkou z Drahotěšic, I. cena, res. CACT a 134 bodů

      Do soutěže o Pohár Světa myslivosti se nominovalo podle propozic 8 jedinců, kteří úspěšně absolvovali KPZ i KSVP. Aby měli slídiči a retrievři stejné podmínky z důvodu rozdílného počtu disciplin a tím i možnosti získání rozdílného počtu bodů na podzimních zkouškách i zkouškách speciální vodní práce, určilo se na základě propozic pořadí v soutěži o Pohár Světa myslivosti podle procentuelního výsledku daného jedince utvořeného z dosažených bodů a vztaženého k maximálnímu počtu bodů v daném plemeni.  Vítězem III. ročníku soutěže o Pohár Světa myslivosti se stal pes GR Conny od Hradu Veveří, vedený Monikou Schusserovou s výsledkem 98,46. Pohár Světa myslivosti a cenu redakce z pověření předal nejúspěšnější vůdkyni Ing. Jan Horyna, výcvikář KCHLS. Na 2. místě se umístil pes GR Akim z Královských teras, vedený Bc. Jarmilou Pokornou s dosaženým výsledkem 97,84 a 3. místo získal nejúspěšnější slídič fena NK Dona z Šilhanova chovu, vedená Petrem Šilhanem, která docílila výsledku 96,31.  

     Celkově je možné říci, že oba dny byly ve znamení vynikajících výkonů především zástupců zlatých retrieverů, kteří jak počtem tak zejména předvedenými výkony poněkud nechali za sebou v myslivosti častěji využívané a na soutěžích zpravidla úspěšnější labradorské retrievery. Rovněž i ze zástupců slídičů se mohli se zlatými retrievry srovnávat svými výkony jen ti nejlepší.

     Závěrem mi dovolte poděkovat všem organizátorům a pořadatelům za uspořádání této organizačně velmi náročné akce, Redakční radě Světa myslivosti a Vydavatelství Lesnická práce s. s r.o. za patronát nad celou akcí, vůdcům za přípravu pejsků, rozhodčím za objektivní a nestranné posuzování a partnerům za drobné ceny a upomínkové předměty. I přes vrtkavost počasí jsme všichni účastníci prožili dva krásné dny.

                                                                               Ing. Jan Horyna, výcvikář KCHLS

ZPĚT

Section English Cocker Spaniel´s Section English Springer Spaniel´s Section Welsh Springer Spaniel´s Section Clumber Spaniel´s Section Retriever´s Sekce Německých křepeláků prozatím nemá vytvořeny stránky www.
Anglický kokršpaněl Anglický špringršpaněl Welššpringršpaněl Clumber španěl Retrívři Německý křepelák