Klubové lesní zkoušky slídičů a retrieverů
se zadáním CACT
3.6.2006 Kolence, OMS Jindřichův Hradec


Příspěvek Ing. Jana Horyny

Klubové lesní zkoušky loveckých slídičů a retrievrů – 3.6.2006 Kolence

      Dne 3. června 2006 uspořádal KCHLS ve spolupráci s OMS Jindřichův Hradec v honitbách Kolence a Novosedly nad Nežárkou klubové lesní zkoušky loveckých slídičů a retrievrů. Již pošesté se sešli účastníci klubových lesních zkoušek na slavnostním nástupu u rybníka v Kolencích. Po loňském poněkud slabším ročníku se k letošním zkouškám přihlásilo 13 jedinců, z toho 4 slídiči v zastoupení plemen 2 AC, po jednom ASS a NK a 9 retrievrů, z toho 5 LR a 4 GR. Vůdce jednoho LR na poslední chvíli onemocněl a svou účast omluvil. Ke zkouškám se tedy prezentovalo 8 retrievrů shodně LR a GR. Celkem se slavnostního nástupu účastnilo 12 jedinců. Zpočátku jsme měli pocit, že to není mnoho, na jiných klubových zkouškách je zpravidla účast podstatně vyšší, ale jak se ukázalo na lesních zkouškách je to počet na samé hranici zvládnutelnosti ať již z důvodu podstatného zvýšení náročnosti jednotlivých disciplin lesních zkoušek retrievrů tak i z důvodu spotřeby nutného času k plnění jednotlivých disciplin. Zkušební řády umožňují počet jedinců ve skupině na lesních zkouškách až 6, to znamená při počtu 12 psů 4 rozhodčí na posuzování ve dvou skupinách. Na tyto zkoušky bylo nominováno kromě vrchního rozhodčího 6 rozhodčích na posuzování jednotlivých disciplin, z čehož logicky vyplynul počet 4 psů ve skupině. Přesto se skupina posuzující pole vrátila z honitby v 18.30 hod.

     Zkoušky zahájil ředitel zkoušek Ing. Burda, který po krátkém uvítání a představení pořadatelů předal slovo vrchnímu rozhodčímu Milanu Bendovi, který jako první měl možnost zorganizovat průběh a posuzování klubových zkoušek po vyjití nových zkušebních řádů. Představil své kolegy rozhodcovský sbor, který tvořili: na barvách, šoulačku a následování posuzovali Ing. Miroslav Studený a Roman Hubek, malý les (ostatní lesní discipliny) posuzoval Jan Erhart a František Pasák a v poli rozhodovali Ing. Irena Erhartová a Ing. Jan Horyna. Po kontrole tetovacích čísel a veterinární kontrole byli účastníci vylosováni do třech skupin a ihned jsme se rozjeli do honitby k plnění jednotlivých disciplin. Střídání skupin probíhalo, jako již tradičně, na základně v lese, kde bylo zajištěno jako obvykle perfektní občerstvení včetně nezbytných jihočeských specialit. Jak jsme si již v Kolencích zvykli, zkoušky byly velmi dobře připraveny, proběhly ve velmi dobré a přátelské atmosféře. Na zazvěřenosti se pravděpodobně negativně podepsala letošní velmi nepříznivá a dlouhá zima s dlouhotrvající sněhovou pokrývkou. Množství polomů způsobilo před zkouškami pořadatelům mnoho starostí s přípravou zkoušek, zejména drah pro práci na barvě. Přes všechny těžkosti, které prováděly přípravu zkoušek, jsme byli svědky velmi dobrých až vynikajících výsledků předváděných pejsků. Z celé řady velmi dobrých prací vystoupila práce fenky NK Dony ze Šilhanova chovu, která předvedla vynikající práci hlasiče na pobarvené stopě oceněné po zásluze maximálním počtem 60 bodů, a která ukázala, kde je třeba hledat favority na letošní XXII. MMŠ. Je až neskutečné, k jakému výkonu dokáže Petr Šilhan připravit 16-ti měsíční fenečku německého křepeláka.  Nakonec, její máma Asta ze Šilhanova chovu, vedená stejným vůdcem, vyhrávala klubové zkoušky v době, kdy jí bylo ještě o 2 měsíce méně. Vůdci, kteří mají problémy s poslušností i u 7mi letého psa mohou jen tiše závidět. Rovněž u retrievrů jsme se setkali s velmi dobrými výkony. Nejúspěšnější pejsek LR Muf Gala z Vinice vrací svému vůdci Miloslavu Šafaříkovi péči, kterou mu v době výcviku věnoval. Tato dvojice ukazuje, že je možná vynikající souhra pána a vůdce i v tom případě, kdy se pejsek dostane ke kvalitnímu cvičiteli v „pozdějším“ věku a není cvičen tak říkajíc od štěněte. I tato dvojice dá jistě o sobě vědět a i v tomto případě je můžeme zařadit mezi favority vrcholu výcvikového snažení retrievrů, kterým letos bude III. ročník Rožmberského poháru, mezinárodních zkoušek v přinášení.

     Celkově můžeme konstatovat, že z 12 nastoupivších účastníků uspělo všech 12.  9x byla udělena I. cena, 3x III. cena, kdy do této ceny zařadila jedince nějaká limitní známka – ve dvou případech paměť k aportu a v jednom případě chování na stanovišti. Nejlepší jedinci v plemeni obdrželi k I. ceně titul CACT, druzí pak k I. ceně res. CACT. Podrobnější výsledky jednotlivých disciplin ukazuje tabulka.

Závěrem mi dovolte, abych touto cestou poděkoval ještě jednou všem organizátorům za přípravu tak náročné akce, trubači, kterým letos byl tajemník OMS Pavel Průša, pořadatelům ve skupinách, nosičům zvěře, pracovníkům, kteří se postarali o občerstvení,  partnerům za ceny, rozhodčím za objektivní a nestranné posuzování a v neposlední řadě vůdcům za přípravu a čas věnovaný výcviku svých svěřenců.                                                                        

Ing Jan Horyna, výcvikář KCHLS

ZPĚT

Section English Cocker Spaniel´s Section English Springer Spaniel´s Section Welsh Springer Spaniel´s Section Clumber Spaniel´s Section Retriever´s Sekce Německých křepeláků prozatím nemá vytvořeny stránky www.
Anglický kokršpaněl Anglický špringršpaněl Welššpringršpaněl Clumber španěl Retrívři Německý křepelák