Klub chovatelů loveckých slídičů
a ČMMJ - Okresní myslivecký spolek Kutná Hora
pořádají

KLUBOVÉ ZKOUŠKY VLOH SLÍDIČŮ (CACT) a RETRIEVERŮ

dne  7. května 2006
v honitbě MS Malešov

Výsledky
Obrazem - Ing. Jan Horyna

     Dne 7.5.2005 uspořádal Klub chovatelů loveckých slídičů a OMS ČMMJ Kutná Hora v honitbě MS Roháč Malešov v pořadí již sedmý ročník klubových zkoušek vloh pro všechna plemena, která Klub chovatelů loveckých slídičů zastřešuje.

      Na nástupu při zahájení zkoušek vloh bylo přítomno 13 loveckých slídičů (z toho 8 anglických špringršpanělů, 4 angličtí kokršpanělé a 1 německý křepelák) a 9 retrievrů, z toho 7 zlatých a 2 labradorští.

      Slavnostní nástup otevřel přivítáním všech účastníků a krátkým projevem ředitel zkoušek Vladimír Lodinský a předal slovo vrchnímu rozhodčímu p. Ing. Janu Horynovi, který seznámil všechny přítomné s rozhodcovským sborem a časovým průběhem zkoušek. Po kontrole tetovacích čísel a zdravotního stavu, kterou pro nás spolehlivě zajišťuje MVDr. Eduard Wagner, odborný veterinární lékař z Čáslavi a losování do jednotlivých skupin se všichni rozjeli dle pokynů pořadatelů do honitby k plnění stanovených disciplin. Účastníci byli rozlosováni do tří skupin, ve kterých posuzovali Jaroslav Šembera z OMS Kutná Hora a Josef Ouzký z OMS Hradec Králové, Ing. Jarmila Jindřichovská z OMS Chrudim a Ing. Miroslav Studený z OMS Pardubice a Jaroslav Dostál z OMS Jičín a Josef Veselý z OMS Kutná Hora.

      Vzhledem k dostatečnému počtu zajíců, srnčí zvěře, ale i bažantí a také se objevila i kočka, měli všichni slídiči možnost prokázat i na několika kusech zvěře během slídění svou hlasitost a tomu odpovídaly i výsledky. Všichni angličtí špringršpanělé prokázali hlasitost na stopě a dlouhou dobu se ukazuje, že hlasitost u tohoto plemene je v současné době na velmi dobré úrovni. O poznání slabší hlasitost byla prokázána u kokršpanělů, mezi kterými pouze nejúspěšnější předvedl vynikající hlasitost na stopě. Další dva hlásili na viděnou a jeden kokřík nezahlásil.

      Celkově z 22 jedinců, kteří na zkoušky nastoupili, obstálo 20, dvěma slídičům se nechtělo i při jinak velmi teplém počasí do vody a ochotu a chuť do vody neprokázali. Zřejmě si vybrali daň za dlouhou letošní zimu a krátký čas před zkouškami tuto disciplinu nacvičit. Z 13 slídičů tedy obstálo 11, 8 v I. ceně, 2 ve 2. ceně a 1 ve 3. ceně. Mezi retrievry trochu překvapivě, avšak drtivě zabodovali tentokráte goldeni, kteří pro labradory nechali ve svém pořadí „pouze“ 6. a 9. místo.  Z 9 retrievrů skončilo v I. ceně 5, ve 2. ceně 2 a ve 3. ceně rovněž 2.

       Mezi slídiči nejlepší zástupci jednotlivých plemen předvedli vynikající vlohové vlastnosti a při maximálním bodovém zisku si odvezli po zásluze i své první pracovní tituly. I když jsme zvyklí zkoušky vloh hodnotit dle jednotlivých plemen, v pomyslném pořadí rozhodoval věk a nejmladší byla křepelačka Dona ze Šilhanova chovu Petra Šilhana z Mariánských Lázní. Na dalších dvou místech skončili sourozenci Dick a Dina od Stroupinského potoka Josefa Sojky ze Záluží, mezi kterými pořadí určila jména. Další pořadí obsadil nejúspěšnější anglický kokršpaněl Earthly Look Black Petrs Jiřího Horáka z Brna, který byl z této čtveřice nejstarší. 

     Rovněž i mezi retrievry, kteří naposledy běželi podle zkušebního řádu, který bude od 1.6.2006 nahrazen výrazně pro zkoušky vloh ale i ostatní zkoušky jiným, rozhodoval v pořadí věk při shodném počtu bodů. Na prvních 4 místech se umístili pejsci, kteří získali maximální počet bodů. Nejúspěšnější se stala ta nejmladší z nich A‘ Michelle Excellent E‘ tincelant Pavly Koukolové z Prahy. Fenka je dcerou Ary Bellis Perennis, kterou Pavla Koukolová přivedla až k titulu mezinárodní šampiónky práce. Zřejmě není daleko doba, kdy tuto fenku uvidíme v práci na některých klubových zkouškách lovecké upotřebitelnosti.

      Podrobnější výsledky jednotlivých disciplin najdete v tabulce

      Závěrem mi dovolte poděkovat všem organizátorům a pořadatelům za uspořádání této velmi organizačně náročné akce, vůdcům za přípravu pejsků, rozhodčím za objektivní a nestranné posuzování a sponzorům za drobné ceny a upomínkové předměty. Prožili jsme hezký den.

      Dovolte mi, abych i touto cestou pozval všechny příznivce lovecké kynologie, slídičů a retrívrů opět do Malešova, kde se ve dnech 12. a 13.8. uskuteční III. ročník dvoudenní soutěže o Pohár redakce Světa myslivosti, která se skládá z klubových podzimních zkoušek 12.8. a klubových zkoušek ze speciální vodní práce 13.8.2006

Ing. Jan Horyna, výcvikář KCHLS

Klubové zkoušky vloh slídičů se zadáním titulu CACT

  plem. jméno psa vůdce 1 2 3 4 5 6 7 8 body cena titul
1. NK Dona ze Šilhanova chovu Petr Šilhan 4 4 4 4 4 4 4 4 192 I. CACT
2. ASS Dick od Stroupinského potoka Josef Sojka 4 4 4 4 4 4 4 4 192 I. CACT
3. ASS Dina od Stroupinského potoka Josef Sojka 4 4 4 4 4 4 4 4 192 I. res. CACT
4. AC Earthly Look Black Petrs Jiří Horák 4 4 4 4 4 4 4 4 192 I. CACT
5. ASS Agar od Kozákova jezu Ing. Jaroslav Kostečka 4 4 3 4 4 4 4 4 187 I.  
6. ASS Dino od Stroupinského potoka Eva Prouzová 4 4 4 3 2 4 4 4 183 I.  
7. ASS Judith Ruthless Mgr. Renáta Tetřevová 4 4 4 2 4 3 4 4 178 I.  
8. ASS Alma od Malešovské přehrady František Fousek 4 3 4 4 4 3 4 4 176 I.  
9. AC Axa z Černého Slezska Ivana Dvořáčková 4 2 4 4 2 3 4 4 162 II.  
10. AC Asteria z Chlumeckého zátiší Martina Králová 4 2 4 4 3 3 4 3 161 II.  
11. AC Edgar Henry Dobkov Alena Krčmářová 3 0 4 4 3 2 4 4 131 III.  
  ASS Aron od Srbské studánky Jaroslav Zubec         3     0 neobstál
  ASS Asta od Srbské studánky Jaroslav Zubec         4     0 neobstál

Klubové zkoušky vloh retrieverů

  plem. jméno psa vůdce 1 2 3 4 5 6 7 8 body cena
1. GR A’Michelle Excellent E’tincelant Pavla Koukolová 4   4 4 4 4 4 4 156 I.
2. GR Dasty Chlupaté štěstí Simona Alwanová 4   4 4 4 4 4 4 156 I.
3. GR Arny ze Sechova Kateřina Kýrová 4   4 4 4 4 4 4 156 I.
4. GR Denis the Best Baron Jaroslav Mach 4   4 4 4 4 4 4 156 I.
5. GR Blue Rose Dynasty Santana Golden Hana Kratochvílová 3   4 4 4 4 3 4 139 I.
6. LR Aja Good Breding Ing. Bohumil Honzík 4   4 4 4 2 4 4 142 II.
7. GR Akim Dynasty Anah Petra Doležalová 3   3 4 3 3 2 4 117 II.
8. GR Amy od Perlové studánky Mgr. Dana Zachařová 4   4 4 4 2 4 1 130 III.
9. LR Asan z Trnitých akátů Michaela Jůzová 3   4 4 4 2 1 3 107 III.

Discipliny: 1 – nos, 2 – hlasitost, 3 – poslušnost, 4 – chování po výstřelu, 5 – vodění na řemeni, 6 – slídění, 7 – stopa živé zvěře, 8 – ochota a chuť do vody (slídiči), stopa vůdce (retrievři)                                              

Vrchní rozhodčí: Ing. Jan Horyna

Rozhodčí: Jaroslav Šembera, Josef Ouzký, Ing. Jarmila Jindřichovská, Ing. Miroslav Studený, Jaroslav Dostál, Josef Veselý

 ZPĚT

Section English Cocker Spaniel´s Section English Springer Spaniel´s Section Welsh Springer Spaniel´s Section Clumber Spaniel´s Section Retriever´s Sekce Německých křepeláků prozatím nemá vytvořeny stránky www.
Anglický kokršpaněl Anglický špringršpaněl Welššpringršpaněl Clumber španěl Retrívři Německý křepelák