Klubové zkoušky vloh slídičů  a retrieverů
se zadáním titulu CACT, Res. CACT
dle zkušebního  řádu ČMMJ
Vážany nad Litavou
4.9.2005


 
          Dne 4. září 2005 uspořádal Klub chovatelů loveckých slídičů ve spolupráci s OMS Brno – venkov klubové zkoušky vloh, které poprvé v historii umístil do této oblasti, do honitby mysliveckého sdružení ve Vážanech nad Litavou. To samo sebou přineslo několik otazníků – jaké zkoušky budou, místní organizátoři neměli dosud s pořádáním takovéto klubové akce žádné zkušenosti, bude o zkoušky zájem, první přihláška přišla 22.6.2005 a 20.7 byly pouze 4 přihlášky a již se začalo uvažovat, zda zkoušky nezrušit pro nezájem. Další vývoj a průběh zkoušek samých ukázal, že veškeré obavy byly předčasné a zbytečné. Skupina chovatelů a vůdců zejména ze sekce anglických kokršpanělů, ale i vůdci retrievrů se přihlásila a tak na slavnostním nástupu přímo v honitbě u rybníka ve Vážanech nad Litavou jsme registrovali všech 19 přihlášených pejsků ve složení 10 slídičů a 9 retrievrů. Není tajností, že zkoušky byly schváleny a v tomto termínu do této lokality určeny právě na popud členů ze sekce anglických kokršpanělů. Bylo to znát na složení účastníků, když z 10 nastoupených slídičů bylo 9 představitelů právě tohoto plemene, které doplnil na nástupu představitel ne často na zkouškách vídaného irského vodního španěla. Retrievři nastoupili ve složení 6 labradorů, 2 fleti (flat coated retriever) a 1 golden. Po zahájení a uvítání všech účastníků řed. Horákem, seznámil přítomné s průběhem zkoušek a s rozhodcovským sborem vrchní rozhodčí Ing. Jan Horyna. Po veterinární kontrole a losování se všichni účastníci ve 3 skupinách rozešli do honitby k plnění stanovených disciplin. V jednotlivých skupinách posuzovali – 1. skupina Mgr. Milan Hampl a Josef Ouzký, 2. skupina Ing. Jarmila Jindřichovská a Alois Havrlant a 3. skupina Branko Danielovský a Jan Derka. Zkoušky proběhly v honitbě velmi dobře zazvěřené drobnou, zejména zaječí zvěří tak, že všichni účastníci měli dobré podmínky k prokázání svých vlohových vlastností. Jak již to na zkouškách bývá, ne všem se zadaří stejně, ne všichni svěřenci jsou ochotni v daný den předvést vše, co se naučili. Tak se stalo, že z 19 přihlášených jedinců obstálo 17 a s různými výsledky 6x byla udělena I. cena, 5x II. cena a 6 x III. cena. U plemene anglických kokršpanělů byl přiznán i titul CACT a res. CACT. Nejlepšího výsledku dosáhl pes AC Cent z Malé Kamenné s vůdcem Ing. Jaroslavem Šarmanem, kteří získali plný počet 192 bodů, I. cenu a titul CACT. Stejného výsledku plného počtu 192 bodů a I. ceny dosáhla fenka AC Annie z Černého Slezska s vůdkyní Ivetou Gerdovou, kterou na 2. místo a k titulu res. CACT posunula okolnost, že majitelka se domnívala, že má fenku chovnou, avšak nebylo tomu tak a tím chovný pes dostal přednost. Annie byla jako chovná fena registrována pouze u poradce chovu, což k chovnosti je podmínka nutná, nikoliv však postačující. Ještě jednou pro vysvětlení, které jsem se snažil říci již při vyhodnocení; chovný jedinec je chovný tehdy jestliže splní chovné podmínky, je u poradce chovu registrován jako chovný jedinec, ale rozhodující okolnost a okamžik chovnosti je až v momentě registrace chovnosti u jedince v Plemenné knize, stvrzené razítkem chovný pes (fena) a podpisem pracovnice, která vede Plemennou knihu. Nestačí tedy registrace chovnosti u poradce chovu daného plemene. Registraci chovnosti v Plemenné knize si zajišťuje každý majitel sám. Je obvyklé, že u fen si majitelé žádají o zaregistrování do seznamu chovných jedinců až zároveň s přihláškou k zápisu štěňat z prvního vrhu. Chovnost si však mohou vyřídit ihned jakmile mají registraci u poradce chovu, která musí předcházet.

Na 3. místě doběhl pes GR Akim z Královských teras, který se svou vůdkyní Jarmilou Pokornou dosáhl plný počet 188 bodů.

Na zkouškách byl podán 1 protest – vůdce vznesl protest kvůli nesouhlasu se známkou 2 ze slídění. Vrchní rozhodčí okolnosti sdělené vůdcem vyslechl, projednal s rozhodčími dané skupiny, protest nepřijal a vůdci tuto okolnost oznámil. Zkušební řád porušen nebyl.

Zkoušky byly velmi dobře připraveny a proběhly za krásného pozdně letního počasí a v honitbě dobře zazvěřené zaječí zvěří.

Závěrem mi dovolte, abych všem, kteří se na velmi dobrém průběhu zkoušek podíleli, poděkoval, organizátorům z mysliveckého sdružení ve Vážanech nad Litavou, za připravenost zkoušek, péči o účastníky ve skupinách i v myslivně při občerstvení, rozhodčím za nestranné a spravedlivé posuzování a vůdcům za přípravu svých svěřenců. Rozjížděli jsme se všichni s přesvědčením, že příští rok v obdobném termínu se opět sejdeme ve Vážanech nad Litavou na dalších klubových zkouškách vloh.

Nemohu si odpustit poslední poznámku na adresu vůdců, kteří tak pospíchali ze zkoušek, ať již měli důvody jakékoliv a nezúčastnili se závěrečného nástupu a vyhodnocení. Bylo jich 5 i když chápu, že může existovat „vážný“ důvod. První z nich však chtěli doklady a pospíchali domů, když ještě všechny skupiny nebyly zpět na základně. Samozřejmě jsem všem řekl, že tradice mysliveckých setkání a k těm zkoušky neodmyslitelně patří velí, že akce začíná slavnostním nástupem a obdobně i pro všechny končí, že by si měli pro tyto akce ve svém programu vyčlenit potřebný čas. Organizace takového dne je velmi náročná, všichni organizátoři připravují zkoušky s radostí, bez ohledu na spotřebovaný čas. Je nedůstojné se chovat takovýmto způsobem, takovýmto způsobem dávat najevo pohrdání s jejich prací. Zkoušky nejsou anonymní jako např. výstavy, kdy po posouzení v kruhu již nikoho nezajímá, zda odjíždíte hned domů, či čekáte jako diváci na závěrečné soutěže a vyhodnocení. Součástí zkoušek by měl být i kolektivní duch, vzájemné povzbuzování, výměna zkušeností a i blahopřání vítězům v samém závěru. Vždyť příště se třeba podaří zvítězit druhému a každý z nás by jistě neviděl rád, kdyby toho příštího vyhodnocení se nikdo další nezúčastnil.

 

zaslal - Ing. Jan Horyna, vrchní rozhodčí a výcvikář KCHLS

ZPĚT

Section English Cocker Spaniel´s Section English Springer Spaniel´s Section Welsh Springer Spaniel´s Section Clumber Spaniel´s Section Retriever´s Sekce Německých křepeláků prozatím nemá vytvořeny stránky www.
Anglický kokršpaněl Anglický špringršpaněl Welššpringršpaněl Clumber španěl Retrívři Německý křepelák