KPZ a KSVP Pohár Světa myslivosti, 20. a 21.8.2005
Malešov
příspěvek Ing. Jana Horyny
 

Výsledky
Příspěvěk ing. Jana Horyny

Ve dnech 20. a 21.8.2005 uspořádal Klub chovatelů loveckých slídičů ve spolupráci s OMS ČMMJ Kutná Hora v honitbě MS „Roháč“ Malešov klubové podzimní zkoušky a klubové speciální zkoušky z vodní práce slídičů a retrievrů, jejichž výsledky se započítávaly do II. ročníku soutěže o Pohár Světa myslivosti. Soutěž byla vypsána pro všechna plemena psů, která Klub chovatelů loveckých slídičů zastřešuje. Do soutěže se nominovali psi, kteří se zúčastnili obou druhů zkoušek.

     Nástupu při zahájení podzimních zkoušek 20.8.2005 se zúčastnilo 29 loveckých slídičů a retrieverů, představitelů celkem 8 plemen. Ze slídičů jsou tradičními účastníky angličtí špringršpanělé, kterých nastoupilo 8. Ostatní plemena slídičů - angličtí kokršpanělé, velššpringršpanělé a němečtí křepeláci se zúčastnili spíše symbolicky vždy v počtu po jednom účastníku. V letošním ročníku svou účastí převládla plemena retrievrů - labradorští v počtu 7,  zlatí retrievři v počtu 6,  chespeake buy retriever 2 jedinci a nově se na těchto zkouškách objevili i 3 zástupci plemene flat coated retriever. Obdobné složení startovního pole – převládající počet retrievrů všech plemen – se objevuje v poslední době i na jiných zkouškách pořádaných Klubem chovatelů loveckých slídičů.

     Slavnostní nástup otevřel přivítáním všech účastníků a krátkým projevem ředitel zkoušek p. Mgr. Bedřich Hoferek. S průběhem zkoušek seznámil přítomné vrchní rozhodčí p. Ing. Jan Horyna. Představil své kolegy, rozhodcovský sbor, který posuzoval v 5 skupinách. Tvořili jej Milan Benda z OMS Beroun, Josef Veselý a Jaroslav Šembera z OMS Kutná Hora, Vlastimil Kašík z OMS Kolín, Ing. Irena Erhartová z OMS České Budějovice, Josef Ouzký z OMS Hradec Králové, Branko Danielovský, Jaroslav Schejbal a Ing. Jarmila Jindřichovská z OMS Chrudim a Ing. Miroslav Studený z OMS Pardubice. Po kontrole tetovacích čísel a losování do jednotlivých skupin se všichni rozjeli dle pokynů pořadatelů do jednotlivých částí honitby k plnění stanovených disciplin.

     Z 29 účastníků úspěšně dokončilo 19 pejsků i když díky přesnému posuzování s různými výsledky. 12x byla udělena I.cena, 5x II. cena a 2x III. cena. Zadalo se 5 titulů CACT a 3x res. CACT. 10 pejsků neuspělo. 2x byla příčinou neúspěchu dohledávka pernaté, ostatní nepřešli přes vlečku se srstnatou resp. odvolali pro indispozici pejska nebo vůdce.

     Vítězem klubových podzimních zkoušek se stal pes LR Muf Gala z Vinice, vedený Miloslavem Šafaříkem ze Slovče, který získal I. cenu, CACT a 272 bodů. Na 2. místě se umístila fena LR Joy of Tankaram, vedená Martinem Bártou z Libouchce, I. cena, res. CACT a rovněž 272 bodů. 3. místo získal pes GR Kind – Hearted of Blue Erinor, vedený Jaroslavem Machem ze Staré Boleslavi, I. cena, CACT a 264 bodů. 

Vítěz podzimních zkoušek – pes LR Muf Gala z Vinice a vůdce Miloslav Šafařík ze Slovče

Vítěz podzimních zkoušek – pes LR Muf Gala z Vinice a vůdce Miloslav Šafařík ze Slovče

     Další tituly získali:

Pes GR Denis The Best Baron, vůdce Marie Machová, res.CACT, I. cena a 254 body

Fena NK Cira ze Štětské vinice, vůdce Petra Golinovská, CACT, I. cena a 246 bodů

Pes ASS Aran od Stroupinského potoka, vůdce Petra Golinovská, CACT, I. cena a 240 bodů

Fena ASS Fela ze Šipší, vůdce Roman Hubek, res. CACT, I. cena a 238 bodů

Pes AC Dar z Malé Kamenné, vůdce Martin Petráň, CACT, I.cena a 232 bodů

     Druhý den 21.8.2005 byly stejnými pořadateli uspořádány klubové speciální zkoušky z vodní práce slídičů a retrievrů. Nástupu se zúčastnilo 30 loveckých slídičů a retrieverů. Zastoupení jednotlivých plemen bylo následující: 13 slídičů – 8 ASS, 3 AC, 1 NK a 1 CS a 17 retrievrů – po 7 LR a GR, 2 CHBR a 1 FCR. Po přivítání všech účastníků jménem pořadatelů p. Romanem Hubkem seznámil vrchní rozhodčí Milan Benda přítomné s průběhem zkoušek. Po nezbytném losování se všichni rozjeli do honitby k rybníkům, kde celé zkoušky proběhly. Rozhodcovský sbor tvořili stejní rozhodčí jako při podzimních zkouškách s jedinou změnou ve funkci vrchního rozhodčího.

     Všichni přítomní byli svědky většinou velmi dobrých výkonů zúčastněných pejsků i když ne všem se podařilo uspět. Ze 30 účastníků uspělo 25. 18x byla udělena I. cena a 7x II. cena. Na neúspěchu se podílela ve třech případech dohledávka kachny, v jednom případě neklid na stanovišti a jeden vůdce psa odvolal.

     Vítězem klubových speciálních zkoušek z vodní práce se stal pes AC Dar z Malé Kamenné, vedený Martinem Petráněm z Březnice, který získal 80 bodů, I. cenu a titul CACT. 2. místo obsadil pes CHBR Baryk z Vlčích luk, vedený Ing. Michalem Škavradou ze Svitav, který získal 78 bodů, I. cenu a titul CACT. Na 3. místě doběhla fena LR Joy of Tankaram, vedená Martinem Bártou z Libouchce, která získala 77 bodů, I. cenu a CACT.

Vítěz speciálních zkoušek z vodní práce - pes AC Dar z Malé Kamenné a vůdce Martin Petráň z Březnice
Vítěz speciálních zkoušek z vodní práce - pes AC Dar z Malé Kamenné a vůdce Martin Petráň z Březnice

     Další tituly na KSVP získali:

Pes LR D´Jerry Doo Tetřeví dvůr, vůdce Ing. Eva Černá, 77 bodů, I. cena, res. CACT

Pes ASS Vigo z Křížových alejí, vůdce Jiří Večeř, 77 bodů, I. cena a CACT

Fena GR Attractive Passion Goldy Forever, vůdce Milena Blaháková, 76 bodů, I. cena, CACT

Fena GR Amálka od Kletecké hráze, vůdce Jaroslava Eisertová, 75 bodů, I. cena, res. CACT

Fena ASS Fela ze Šipší, vůdce Roman Hubek, 74 bodů, I. cena, res. CACT

Fena FCR Argo ze Šidláku, vůdce Eliška Hrabálková, 69 bodů, I. cena, CACT

Fena NK Cira ze Štětské vinice, vůdce Petra Golinovská, 68 bodů, I. cena, CACT

Pes CS Lord Mac Arran z Rajšlu, vůdce Josef Hanzlík, 66 bodů, I. cena, CACT

      Do soutěže o Pohár Světa myslivosti se nominovalo podle propozic 13 jedinců, kteří úspěšně absolvovali KPZ i KSVP. Aby slídiči i retrievři měli stejné podmínky, výsledky PZ retrievrů se přepočítávaly tak, že stopa vůdce se nebrala v úvahu (retrievři ji mají navíc) a známky získané podle zkušebního řádu retrievrů se vynásobily koeficientem slídičů. Vítězkou II. ročníku soutěže o Pohár Světa myslivosti se stala fena LR Joy of Tankaram, vedená Martinem Bártou z Libouchce, která získala 329 bodů a pohár Světa myslivosti, který z pověření redakční rady předal Ing. Jan Horyna, výcvikář KCHLS. Na 2. místě se umístila fena NK Cira ze Štětské vinice, vedená Petrou Golinovskou z Ústí nad Labem, se ziskem 314 bodů. 3. místo získal pes GR Kind .- Hearted of Golden Erinor, vedený Jaroslavem Machem ze Staré Boleslavi, který získal 313 bodů.

     Závěrem mi dovolte poděkovat všem organizátorům a pořadatelům za uspořádání této organizačně velmi náročné akce, Vydavatelství Lesnická práce s. s r.o. za patronát nad celou akcí, vůdcům za přípravu pejsků, rozhodčím za objektivní a nestranné posuzování a sponzorům za drobné ceny a upomínkové předměty. Až na průtrž mračen, která poznamenala závěrečné vyhodnocení jsme prožili všichni dva krásné dny.

Vítězka II. ročníku soutěže o Pohár Světa myslivosti fena LR Joy of Tankaram a vůdce Martin Bárta z Libouchce
Vítězka II. ročníku soutěže o Pohár Světa myslivosti fena LR Joy of Tankaram a vůdce Martin Bárta z Libouchce
2. místo fena NK Cira ze Štětské vinice a vůdce Petra Golinovská z Ústí nad Labem 3. místo pes GR Kind .- Hearted of Golden Erinor, vedený Jaroslavem Machem ze Staré Boleslavi
2. místo fena NK Cira ze Štětské vinice a vůdce Petra Golinovská z Ústí nad Labem 3. místo pes GR Kind .- Hearted of Golden Erinor, vedený Jaroslavem Machem ze Staré Boleslavi

 zaslal ing. Jan Horyna - výcvikář KCHLS

Section English Cocker Spaniel´s Section English Springer Spaniel´s Section Welsh Springer Spaniel´s Section Clumber Spaniel´s Section Retriever´s Sekce Německých křepeláků prozatím nemá vytvořeny stránky www.
Anglický kokršpaněl Anglický špringršpaněl Welššpringršpaněl Clumber španěl Retrívři Německý křepelák